MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dział pomocy w środowisku – pok. 100
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek – dzień pracy wewnętrznej

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

  1. Konsultacja,
  2. Terapia,
  3. Terapia rodzinna,
  4. Poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, dla rodziców dzieci.

WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

OPŁATY

Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna bądź osobista.

INFORMACJE DODATKOWE

Z poradnictwa psychologicznego oferowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie może skorzystać każdy mieszkaniec Gminy Wejherowo, niezależnie od uzyskiwanego dochodu.

Korzystanie z pomocy psychologicznej jest całkowicie dobrowolne. Konsultacja trwa około godzinę. Treści poruszane na spotkaniu pozostają pomiędzy Państwem a psychologiem.

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. usług:

Koordynator zespołu:

Psycholog

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 46 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz. 1876)