Jeśli masz od 7 do 18 lat

Lubisz aktywnie spędzać czas

Dołącz do Klubu Gier dla dzieci

 

W programie zajęć, m.in.:

-zabawy i animacje;

-twórcze aktywności (plastyczne, muzyczne, sportowe);

-wycieczki;

- spotkania integracyjne.

INFORMACJE OGÓLNE

Na terenie Gminy działają dwa Kluby Gier:

 

1. Klub Gier w Bolszewie

Miejsce: Biblioteka Publiczna filia nr 1, ul. Reja 9 

Termin zajęć: w każdy poniedziałek, w dni nauki szkolnej, w godz. 16.00-18.00

2. Klub Gier w Kniewie

Miejsce: świetlica w OSP, Aleja Lipowa 14, Kniewo

Termin zajęć: w każdą środę, w dni nauki szkolnej, w godz. 16.00-18.00

 

DANE KONTAKTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, tel. 58 677 64 64, uzaleznienia@gops-wejherowo.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Zajęcia prowadzone w klubach Gier przez wychowawców są przede wszystkim skierowane do dzieci, z uwzględnieniem ich zainteresowań, potrzeb oraz etapów rozwojowych. Czas spędzany w Klubach to głównie udział w zajęciach integracyjnych, grach zespołowych. Wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu motywują do aktywnego spędzania czasu oraz zachęcają do sportowej rywalizacji. Ciekawostki i eksperymenty realizowane wspólnie z dziećmi pozwalają na rozwijanie wyobraźni. Dzieci mogą również wspólnie przygotować drobny poczęstunek i uczyć się nawyków zdrowego żywienia.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Karta zgłoszenia dziecka.
2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.