Jesień życia może być piękna, jeśli tylko o to właściwie zadbamy.

Klub Seniora to otwarte miejsce z przyjazną atmosferą.
W 2019 roku działalność rozpoczął Klub Seniora w Bieszkowicach. W odpowiedzi na
potrzeby środowiska lokalnego, by w sposób interesujący i efektywny wypełnić czas
seniorom we wrześniu 2023 roku powstał kolejny Klub Seniora w Gościcinie. 
W ramach działalności Klubu Seniora seniorzy mają możliwość uczestniczyć w różnego
rodzaju zajęciach, m.in.: warsztatach plastycznych, rękodzielniczych, zajęciach ruchowych.
Planuje się także cykliczne organizowanie spotkań ze specjalistami o charakterze
informacyjno – edukacyjnym, które umożliwią pogłębienie posiadanej przez seniorów
wiedzy i wymianę doświadczeń z różnych dziedzin.
Klub to także miejsce  spotkań towarzyskich. Przy kawie i herbatce nawiązują się między
Seniorami nowe znajomości, a nawet przyjaźnie. Nic dziwnego, że KLUB cieszy się coraz
większą popularnością, a wszelkie  udogodnienia zachęcają nawet osoby niepełnosprawne do
wyjścia z domu i korzystania z oferty Klubu.

TERMIN ZAJĘĆ:

Zajęcia Klubu odbywają się:

 • Bieszkowice w każdą środę w godz. 16:00- 18:00
 • Gościcino w każdy czwartek w godz. 16:00- 18:00

MIEJSCE

 • Bieszkowice ul. Szkolna 4 – Filia Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.
 • Gościcino ul. Wejherowska 24 za budynkiem Ośrodka Zdrowia

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział Pomocy w Środowisku
Zespół ds. usług pok. 115 lub 102

 • Koordynator zespołu: Karolina Siemieńczuk: 58 677 64 61, k.uslugi.ps@gops-
  wejherowo.pl
 • Opiekun osoby starszej: 58 677 64 44 usługi.ps@gops-wejherowo.pl
  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Deklaracja uczestnictwa
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

UWARUNKOWANIA PRAWNE

Podstawą działalności Klubu Seniora jest ustawa o pomocy społecznej oraz Program
Senioralny dla gminy Wejherowo na lata 2021-2024, a funkcjonuje on w strukturach
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

__Materiały dostępne do pobrania