Jesień życia może być piękna, jeśli tylko o to właściwie zadbamy.
Zapisz się do Klubu Seniora w Bieszkowicach.

Klub Seniora to otwarte miejsce z przyjazną atmosferą. Stworzony został w 2019 roku w Bieszkowicach, w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego, by w sposób interesujący i efektywny wypełnić czas seniorom. 

Odbywają się tam zajęcia artystyczne, ruchowe, spotkania kulturalne i rozrywkowe. Seniorzy uczestniczą w wyjazdach do kina, teatru, muzeum. Organizowane są imprezy okolicznościowe, tj. Dzień Seniora, Wigilia, Dzień Kobiet. Tematyka spotkań Klubu dostosowywana jest na bieżąco do zainteresowań i oczekiwań uczestników. W najbliższych miesiącach  planuje się również spotkania z przedstawicielami Policji, Służb medycznych czy psychologiem. Podczas zajęć zapewniony jest drobny poczęstunek.

Klub to także miejsce  spotkań towarzyskich. Przy kawie i herbatce nawiązują się między Seniorami nowe znajomości, a nawet przyjaźnie. Nic dziwnego, że KLUB cieszy się coraz większą popularnością, a wszelkie  udogodnienia zachęcają nawet osoby niepełnosprawne do wyjścia z domu i korzystania z oferty Klubu.

TERMIN ZAJĘĆ:

Zajęcia Klubu odbywają się w każdą środę w godz. 16:00- 18:00

MIEJSCE

Bieszkowice ul. Szkolna 4 – Filia Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział Pomocy w Środowisku

Zespół ds. usług pok. 115 lub 102

Opiekę nad Klubem sprawuje Pani Barbara Kreft.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Deklaracja uczestnictwa
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

UWARUNKOWANIA PRAWNE

Podstawą działalności Klubu Seniora jest ustawa o pomocy społecznej oraz Program Senioralny dla gminy Wejherowo na lata 2021-2024, a funkcjonuje on w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

__Materiały dostępne do pobrania