MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dział pomocy w środowisku – pok. 107 lub 115
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek – dzień pracy wewnętrznej

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Konsultacja.

WYMAGANE DOKUMENTY

Brak

OPŁATY

Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie.

INFORMACJE DODATKOWE

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Pomoc prawna polega na:

  • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Porady prawne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie dedykowane są w szczególności dla klientów borykających się z problemem przemocy w rodzinie oraz zmagających się problemem występowania uzależnienia w rodzinie, po wyczerpaniu możliwości bezpłatnego poradnictwa prawnego w ramach ustawy z dnia 15 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Rejestracja zostaje dokonana przez pracownika socjalnego po wcześniejszym rozeznaniu przedmiotowej rodziny.

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. usług:

Koordynator zespołu:

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020, poz. 1876)