Rodzicu!

Dbasz o aktywny rozwój swojego dziecka?

Skontaktuj się z nami

INFORMACJE OGÓLNE

Na terenie gminy Wejherowo funkcjonują placówki Wsparcia dziennego w Łężycach, Warszkowie oraz Gowinie. Pobyt dziecka w takiej placówce jest bezpłatny oraz dobrowolny.

Poprzez uczestnictwo dziecka w placówce otrzymuje ono wsparcie w prawidłowym rozwoju, nabywa umiejętności pokonywania codziennych trudności, niweluje deficyty w nauce, uczy się poprzez zabawę.

DANE KONTAKTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo,

tel. 58 677 64 64,: uzaleznienia@gops-wejherowo.pl

 

Placówka Wsparcia Dziennego w Łężycach

Termin zajęć: w każdy wtorek i środę w dni nauki szkolnej, w godzinach 14.00 – 18.00.

Miejsce: Świetlica wiejska, Aleja Parku Krajobrazowego 20, Łężyce.

 

Placówka Wsparcia Dziennego w Gowinie

Termin zajęć: w środy i czwartki, w godz. od 14.00 do 18.00.

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Gowinie, ul. Wejherowska 60

 

Placówka Wsparcia Dziennego w Warszkowie

Termin zajęć: w każdą środę i czwartek, w godzinach 14.00-18.00

Miejsce:  Świetlica wiejska, ul. Bukowa 2, Warszkowo

 

Placówka Wsparcia Dziennego w Gościcinie

Termin zajęć: w każdy wtorek i środę w godzinach 14.00-18.00

Miejsce: ul. Wejherowska 24, Gościcino

INFORMACJE DODATKOWE

Do Placówki Wsparcia Dziennego mogą uczęszczać dzieci, w wieku od 5 do 18 roku życia.  Dzięki temu, że grupa jest zróżnicowana wiekowo, młodsze dzieci mogą korzystać z pomocy
i wsparcia starszych wychowanków, a młodzież dzięki temu uczy się odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby innych.

W placówce realizuje się roczny program pracy. Zajęcia są prowadzone zgodnie z tygodniowym planem pracy oraz harmonogramem dnia.

W programie zajęć znajdują się w szczególności:

- rozwijające umiejętności manualne (zajęcia plastyczne, techniczne),

- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek,  rozmowy           i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),

- kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie                       i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),

- wyzwalające ekspresje ruchową,  zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów (zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, np. taniec, teatr),

- relaksujące, wyciszające (dowolne zabawy dzieci).

 

 Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą uwzględnia zainteresowania, potrzeby  i oczekiwania podopiecznych. Placówka oferuje następujące formy pracy z dziećmi: pomoc   w nauce, pomoc                 w kryzysach szkolnych czy osobistych oraz rozmowy indywidualne. Zajęcia prowadzone są również           w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń.

 

Wychowankowie dzięki zajęciom w placówce mają możliwość rozwoju relacji społecznych, uczą się gospodarności, odpowiedzialności za wspólne dobro. Dzieci w pełni mogą liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc terapeutyczną dostosowaną do potrzeb. Dzieci mogą wyrażać swobodnie swoje uczucia poprzez wypowiedzi słowne i plastyczne. Stwarza im to możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi w konkursach plastycznych, współzawodnictwie sportowym podczas gier i zabaw ruchowych oraz podczas organizowania przedstawień – występów teatralnych dla innych dzieci i rodzin. 

    

Placówki Wsparcia Dziennego działają w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wejherowo.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Karta zgłoszenia dziecka.
2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.