INFORMACJE OGÓLNE

JEŚLI MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM BĄDŹ NARKOTYKAMI, TRACISZ KONTROLĘ NAD PICIEM, CZUJESZ, ŻE ALKOHOL LUB INNE ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE SĄ  ZBYT WAŻNY W TWOIM ŻYCIU LUB ŻYCIU OSÓB CI BLISKICH

Przyjdź,  zadzwoń  lub napisz

Pomóż sobie i innym

Razem poszukamy rozwiązania

DANE KONTAKTOWE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, ul. Osiedle Przyjaźni 6,
84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 64 57, uzaleznienia@gops-wejherowo.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

INFORMACJE DLA OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU/UZALEŻNIONYCH

Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm został oficjalnie uznany za chorobę przez Światową Organizacją Zdrowia, która nadała mu odpowiedni numer w powszechnie obowiązującej klasyfikacji znanych na świecie schorzeń.

Choroba alkoholowa definiowana jest jako fizyczne i psychiczne uzależnienie od alkoholu etylowego (środek wpływający na spowolnienie działania układu nerwowego). Na rozwój alkoholizmu wpływają czynniki o podłożu:

•             psychologicznym

•             socjalnym

•             środowiskowym

•             genetycznym

Nadużywanie alkoholu bezpośrednio wpływa na chorego oraz jego otoczenie. Spożywany w nadmiernych dawkach, alkohol wywołuje zachowania agresywne, wpływa na działanie mózgu i związane z tym podejmowanie świadomych decyzji. Alkoholizm najczęściej przekłada się na pogorszenie kontaktów z rodziną i otoczeniem oraz spadek sytuacji społeczne, finansowej.

Jakie są objawy uzależnienia?

Pomoc jest możliwa dopiero wtedy, gdy osoba nadużywająca alkoholu przyzna, że jest chora. Wielu alkoholików uważa, że nadużywanie substancji odurzających zależy wyłącznie od ich silnej woli i jest indywidualną decyzją (alkoholizm bywa określany „chorobą zaprzeczeń”). W praktyce uzależniony przestaje kontrolować swoje zachowania i automatycznie sięga po używkę. Dlatego najważniejszym krokiem do przeprowadzenia skutecznej terapii jest odpowiednie rozpoznanie objawów
i zdiagnozowanie problemu jako choroby alkoholowej.

Warto podkreślić, że objawy alkoholizmu pojawiają się powoli i mogą postępować niezauważenie. Dlatego chorym trudno jest samodzielnie wyznaczyć granicę pomiędzy okazjonalnym piciem, a niekontrolowanym przymusem sięgania po alkohol będącym objawem uzależnienia.

Do najczęstszych objawów uzależnienia od alkoholu zalicza się:

- głód alkoholowy – u chorego pojawia się wewnętrzny przymus wypicia alkoholu, poczucie, że organizm fizycznie nie będzie funkcjonował bez kolejnej dawki używki;

- utrata kontroli nad piciem – zdrowy człowiek wie, kiedy powinien przestać pić, alkoholik nie jest w stanie przerwać picia;

- większa tolerancja alkoholu – choroba alkoholowa prowadzi do sięgania po coraz wyższe dawki, aby odczuć efekt działania substancji (alkoholik mający 1,5 promila we krwi nie robi wrażenia, że jest pijany, ponieważ jego organizm uodparnia się na działanie związków chemicznych zawartych w alkoholu etylowym);

-skoncentrowanie życia wokół alkoholu – chory zaniedbuje rodzinę, przyjaciół, rozwój zawodowy, przestaje interesować się swoim dawnym hobby przenosząc energię na zdobywanie alkoholu;

-pojawienie się luk w pamięci – osoba uzależniona przestaje pamiętać wydarzenia, które zaszły po wypiciu alkoholu, w jej pamięci coraz częściej pojawiają się „puste fragmenty”.

O zaawansowanej chorobie alkoholowej przesądza pojawienie się tzw. objawów absencyjnych. Odstawienie substancji psychoaktywnej wywołuje u osoby uzależnionej drażliwość oraz niepokój. Często pojawiają się także objawy fizyczne: dreszcze, nudności, nadmierne pocenie, drżenie mięśni. Kolejnym symptomem bywa majaczenie i zaburzenia świadomości. Większość alkoholików próbuje zlikwidować te objawy sięgając po kolejną dawkę alkoholu (tzw. „picie na klin”).

Gdy zaobserwujesz podobne objawy u siebie lub kogoś bliskiego, warto poszukać profesjonalnej pomocy, ponieważ oznaczają one utratę kontroli nad piciem.

Czy masz problem z alkoholem?

Przeprowadź nasz prosty test

Często imprezujesz, a przy okazji sięgasz po kolejny kieliszek lub piwo? A może wydaje Ci się, że pijesz coraz więcej, ale nie wiesz, czy to już uzależnienie? Odpowiedz szczerze na nasze pytania (TAK lub NIE) i przekonaj się, czy masz problem z alkoholem.

1. Czy czujesz, że pijesz za dużo alkoholu?

2. Czy ktoś z otoczenia zwrócił Ci uwagę, że masz problem z piciem?

3. Czy picie alkoholu wywołuje w Tobie poczucie winy?

4. Czy pijesz na pusty żołądek?

5. Czy pijesz w samotności?

Gdy co najmniej na 2 z naszych pytań odpowiedziałeś „TAK”, masz problem z uzależnieniem od alkoholu i powinieneś poszukać pomocy.

INFORMACJE DLA CZŁONKÓW RODZIN/ WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

Jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu?

Jeśli bliska Ci osoba jest uzależniona od alkoholu, najlepszym rozwiązaniem będzie interwencja – szczegółowo zaplanowane spotkanie najbliższych z osobą uzależnioną, mające na celu uświadomienie jej istnienia problemu i skłonienie do podjęcia leczenia.

Bardzo ważne jest okazywanie uzależnionemu wsparcia i akceptacji – nie oskarżaj alkoholika, nie wywołuj w nim poczucia winy, ale pozwól mu odczuć negatywne konsekwencje uzależnienia. Nie udawaj, że nie ma problemu. Pamiętaj, że z alkoholizmu bardzo trudno jest wyjść samodzielnie bez profesjonalnej terapii, a choroba będzie się z czasem pogłębiała.

Główną częścią leczenia jest szeroko rozumiana psychoterapia. Jej celem jest pomóc choremu wytrwać w abstynencji i nauczyć go radzić sobie z emocjami, kłopotami i stresem. Nie ma jednej terapii idealnej dla każdego; u różnych osób różne metody terapeutyczne przyniosą najlepszy efekt. Skuteczność leczenia w dużej mierze zależy od motywacji pacjenta.

Po skończonej terapii osoba uzależniona powinna kontynuować leczenie. Rolą bliskich jest wspieranie jej, szczególnie w kryzysowych momentach, które mogą spowodować powrót do picia.

 

Czym jest współuzależnienie?

W pracy terapeutycznej spotykamy się często ze stwierdzeniem: „mój mąż/żona pije. Ja nie jestem współuzależniona/współuzależniony. Ja przecież nie piję tak jak partner”. Takie stwierdzenie dotyczy nie tylko małżonków czy partnerów osoby uzależnionej. Chora bowiem jest cała rodzina żyjąca z osobą uzależnioną (dzieci, matki, ojcowie, partnerzy). W pracy terapeutycznej obserwuje się znaczące podobieństwa w funkcjonowaniu psychologicznym oraz społecznym osób pijących i ich partnerów. Osoby współuzależnione mają bowiem trudności z:

- odczuwaniem poczucia własnej wartości;

-wytyczaniem granic psychologicznych; osoba, która ma problem z wytyczaniem granic psychologicznych przeżywa wewnętrzną rozterkę pomiędzy tym co chciałaby zrobić a tym co robi. Często obwinia innych za to w jakiej sytuacji się znalazła lub bierze nadmierną odpowiedzialność na siebie aby sprostać wymaganiom innych;

-doświadczaniem i wyrażaniem własnej rzeczywistości w zrównoważony sposób; Osoba współuzależniona nie realizuje własnych potrzeb, tylko wszystkie działania wykonuje w odpowiedzi na zachowanie partnera. Nie bierze pod uwagę siebie, ale to, jak będzie się zachowywał partner i jak może na to zareagować;

-zaspakajaniem swoich dorosłych potrzeb i pragnień;

 -trudność w dbaniu o swoje własne dorosłe potrzeby i pragnienia.

Ponieważ każdy z systemów, do których należy człowiek, ma na niego wpływ, a zarazem jest przez niego kształtowany, a najsilniejszym systemem oddziałującym na człowieka na każdym etapie jego życia jest jego system rodzinny, problemy pojawiające się w rodzinie dotyczą wszystkich jej członków.

 

Poniżej znajdują się porady i wskazówki dla osób żyjących z osobą uzależnioną. Jeśli egzekwowanie ich sprawia Ci trudność warto skorzystać z uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób współuzależnionych, na której możesz zdobyć podstawowe informacje na temat uzależnienia.

Porady i wskazówki dla osób żyjących z osobą uzależnioną:

Nie bierz na siebie winy za uzależnienie bliskiej Ci osoby. Uzależnienie jest chorobą, a nie problemem, wywołanym przez żony, przyjaciół, dzieci czy rodziców.

Przestań zwodzić się wymówkami wymyślanymi przez osobę uzależnioną.

Nigdy nie prowadź dyskusji z osobą uzależnioną, będącą pod wpływem środka uzależniającego, bo niewiele można wtedy zyskać. Staraj się z nią rozmawiać, gdy jest trzeźwa.

Przyjrzyj się spokojnie własnemu piciu i temu, jak używasz innych środków chemicznych (np. narkotyków lub leków przeciwbólowych, nasennych). Bywa, że bliscy osoby uzależnionej, same popadają w uzależnienie.

Nie uciekaj dłużej od faktów. Zdobądź wiedzę na temat mechanizmów uzależnienia

Nie obwiniaj osoby uzależnionej za swoje życie. Zacznij koncentrować się na własnych działaniach, to dzięki nim możesz się podnieść albo załamać.

Przestań kontrolować uzależnienie bliskiej Ci osoby. Dowiedz się o formach terapii dla osób uzależnionych i wymagaj kontynuowania leczenia . Pamiętaj, że sam/-a w pojedynkę nie doprowadzisz jej do trzeźwości.

Przestań przychodzić „z pomocą” osobie uzależnionej. Zacznij pozwalać jej na cierpienie i ponoszenie odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z jej uzależnienia.

Skieruj uwagę na siebie, staraj się wracać do wzorów normalnego życia. Nie krąż dłużej wokół powodów uzależnienia.

Zacznij mówić to, co myślisz i robić to, co mówisz. Przestań grozić. Jeśli stawiasz jakieś warunki-konsekwentnie to realizuj.

Odrzucaj nierealne obietnice i nie opieraj na nich swoich planów życiowych.

Przestań narzekać, oburzać się, gderać, wygłaszać kazania i przymilać się. Zacznij rzeczowo informować osobę uzależnioną o jej niewłaściwym postępowaniu i traktuj ją jak osobę dorosłą.

Zacznij ochraniać siebie, poszukaj sojuszników- odrzuć tajemnicę. Nie pozwól krzywdzić siebie i dzieci.

Pamiętaj, że uzależnienie to ciężka, przewlekła choroba i aby pomóc członkowi rodziny w pokonaniu jej, trzeba koniecznie zaakceptować ten fakt i przestać się wstydzić. Alkoholizm to bardzo uciążliwa choroba, ale jedna z wielu, z której powrót do zdrowia jest możliwy.

Nie należy liczyć na natychmiastowe efekty leczenia. Uzależnienie jest chorobą przewlekłą, leczenie również wymaga czasu, a nawroty są prawdopodobne. Bardzo potrzebne jest w tym czasie wspieranie osoby, która się leczy. Abstynencja to wielkie cierpienie i wyrzeczenie, szczególnie w początkowej fazie. Pomóż je w tym, wspieraj go – zarówno psychicznie uprzejmością, miłością, zrozumieniem, jak swoim zachowaniem (np. nie pijąc razem z nim, nie chodząc z nim w miejsca, gdzie jest alkohol/narkotyki lub osoby pod wpływem).

Nie musisz dłużej kontrolować picia/brania osoby uzależnionej. Zacznij koncentrować się na jego potrzebie leczenia.

OSOBY TOWARZYSZĄCE UZALEŻNIONYM SAME PRZEŻYWAJĄ WIELE TRUDNOŚCI, FRUSTRACJI I TRUDNYCH SYTUACJI – NIE POZOSTAWAJ Z TYM SAMA, SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH (POPRZEZ UCZESTNICTWO W TERAPII, GRUPIE WSPARCIA LUB MITYNGACH AL-ANON).

W TEN SPOSÓB POMOŻESZ ZRÓWNO SOBIE, JAK I BLISKIEJ OSOBIE UZALEŻNIONEJ – LEPIEJ REAGUJĄC W ŻYCIU CODZIENNYM NA TRUDNOŚCI WYNIKAJACE Z UZALEŻNIENIA

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Poniżej podane są miejsca, w których osoba uzależniona i członkowie rodzin mogą uzyskać pomoc i wsparcie w procesie powrotu do zdrowia.

 

INSTYTUCJE W GMNIE WEJHEROWO

Lp. Nazwa Adres Telefon
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie Wejherowo, ul. Osiedle Przyjaźni 6 (58)677-64-64
2. Zespół Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie Wejherowo, ul. Sobieskiego 279 a

w trakcie trwania epidemii -

790-481-681

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gościcino, ul. Wejherowska 26 (58)672-81-25
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bolszewo, ul. Bukowa 2a 537-285-065

PUNKT KONSULTACYJNY

Punkt konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie

Zadania punktu konsultacyjnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie:

1.       całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,

2.       motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego,

3.       motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,

4.       udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące czy uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla tych osób),

5.       udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,

6.       rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

7.       motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii,

8.       inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

9.       gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient,

10.   stała współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się na danym terenie rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

11.   przyjmowanie zgłoszeń do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób, wobec, których istnieje podejrzenie o nadmierne spożywaniu napojów alkoholowych w wyniku czego dochodzi  do  rozpadu więzi rodzinnych, demoralizacji małoletnich, uchylania się od pracy lub naruszania porządku publicznego.

 

PUNKT KONSULTACYJNY W OŚRODKU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WEJHEROWIE

Przy Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, ul Kościuszki 2, czynny jest Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży  eksperymentujących  z przyjmowaniem  dopalaczy i substancji psychoaktywnych oraz osób uzależnionych  od substancji psychoaktywnych  i ich rodzin.

Dane kontaktowe: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Kościuszki 2, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 736 37 84, 730 092 908

godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 20:00
Wtorek 8:00 – 20:00
Środa 8:00 – 20:00
Czwartek 8:00 – 20:00
Piątek 8:00 – 15:00
 

Od 02.11.2020 r. do odwołania rejestracja czynna codziennie do godziny 15:00

 

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO

Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki
m. Gdańsk Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
sekretariat@wotu.pl
Zakopiańska 37
80-142 Gdańsk
58 301 51 32
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
b.kmiec@wotu.pl
Zakopiańska 37
80-142 Gdańsk
58 302 26 52
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
bytowski NZOZ "Homo-Liber" Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających "OSIEM"
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
s.osiem@wp.pl
Żukowo 16
77-100 Bytów
59 823 23 31
całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
chojnicki NZOZ "OPUS"
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
opus@rnet.pl
Gdańska 15B
89-600 Chojnice
52 397 55 19
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
NZOZ "OPUS"
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
opus@rnet.pl
Gdańska 15B
89-600 Chojnice
52 397 55 19
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
NZOZ "Promedica"
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
lucynabo@wp.pl
Młodzieżowa 35
89-604 Chojnice
523 967 487
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
NZOZ "PROMEDICA"
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
lucynabo@wp.pl
Młodzieżowa 35
89-604 Chojnice
523 967 487
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
SP ZOZ
Poradnia Leczenia Uzależnień
plu@zozczersk.pl
Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
52 398 60 19
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
człuchowski NZOZ "OPUS"
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
opus@rnet.pl
Os. Wazów 8
77-300 Człuchów
609 528 568
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SPZOZ
Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu
spzozczluchow@wp.pl
Szczecińska 31
77-300 Człuchów
59 834 22 81 wew. 315
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SPZOZ
Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu
spzozczluchow@wp.pl
Szczecińska 31
77-300 Człuchów
59 834 22 81 wew. 315
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
SPZOZ
Oddział Detoksykacji Alkoholowej
spzozczluchow@wp.pl
Szczecińska 31
77-300 Człuchów
59 834 22 81 wew. 315
oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
kartuski NZOZ Centrum Medyczne "Kaszuby"
Poradnia Leczenia Uzależnień
sekretariat@cmk.pl
Dworcowa 2
83-300 Kartuzy
58 694 99 99
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
NZOZ Centrum Medyczne "Kaszuby"
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
sekretariat@cmk.pl
Dworcowa 2
83-300 Kartuzy
58 694 99 99
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu iWspółuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależneinia od Alkoholu
osrodekterapii@zukowo.pl
Gdańska 52
83-330 Żukowo
58 684 93 79
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
kościerski NZOZ "Przychodnia" Sp. z o.o.
Poradnia Leczenia Uzależnień
M. Skłodowskiej Curie 7
83-400 Kościerzyna
58 680 24 76
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
NZOZ Terapia-24 Ośrodek Psychoterapii
Oddział Terapii Uzależnień
terapia-24@wp.pl
Wyspiańskiego 18a
83-400 Kościerzyna
58 523 84 73
całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
kwidzyński NZOZ
Przychodnia Leczenia Uzależnień
plukwidzyn@gmail.com
Warszawska 18A
82-500 Kwidzyn
55 646 44 04
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
NZOZ "Centrum Psychiatrii" Sp. z o.o.
Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu
Kuracyjna 30
82-550 Prabuty
55 278 01 20
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
NZOZ "Centrum Psychiatrii" Sp. z o.o.
Oddział Leczenia Uzależnienia od Alkoholu
terapai@centrumpsychiatrii.pl
Kuracyjna 30
82-500 Prabuty
55 278 01 26/25
całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
NZOZ "Centrum Psychiatrii" Sp. z o.o.
Oddział Detoksykacji Alkoholowej
Al. Wolności 40 A
84-300 Lębork
59 862 34 44
oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
lęborski NZOZ Lekarska Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Leczenia Uzależnień
poradniapzp@wp.pl
Al. Wolności 40 A
84-300 Lębork
59 862 34 44
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
m. Gdańsk "REMED+LECTUS" Sp. z o.o.
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
sekretariat@walowa.pl
Wałowa 27
80-858 Gdańsk
58 301 69 69, 58 301 69 69
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia
Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
naszaporadnia@gcz.com.pl
Oliwska 62
80-542 Gdańsk
58 342 33 65
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
naszaporadnia@gcz.com.pl
Oliwska 62
80-542 Gdańsk
58 342 33 65
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
osrodekterapii@zukowo.pl
Gospody 19 AB
80-344 Gdańsk
58 72 83 472
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
szpital@wsp-bilikiewicz.pl
Srebrniki 17
80-282 Gdańsk
58 524 75 93
całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
szpital@wsp.bilikiewicz.pl
Srebrniki 17
80-282 Gdańsk
58 524 76 14
oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
m. Gdynia Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
j.cichowlas@opitu.pl
Reja 2A
81-441 Gdynia
58 621 61 35
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Poradnia Leczenia Uzależnień
narko@opitu.pl
Chrzanowskiego 3/5
81-338 Gdynia
58 620 88 88
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
opitu@tlen.pl
Reja 2A
81-441 Gdynia
58 621 61 35
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
m. Słupsk Centrum Zdrowia Psychicznego
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
sekretariat@psychiatria.slupsk.pl
Obrońców Wybrzeża 4
76-200 Słupsk
59 832 25 69
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Centrum Zdrowia Psychicznego
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
cotua2@psychiatria-slupsk.pl
Obrońców Wybrzeża 4
76-200 Słupsk
598322561
całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
sekretariat@psychiatria.slupsk.pl
Obrońców Wybrzeża 4
76-200 Słupsk
59 832 25 69
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
Centrum Zdrowia Psychicznego
Pododział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)
Obrońców Wybrzeża 4
76-200 Słupsk
59 832 25 55
oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
SON Sp. z o.o.
Poradnia Leczenia Uzależnień
biuro_nspzoz@poczta.onet.pl
Ziemowita 1A
76-200 Słupsk
59 840 20 01
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
m. Sopot SPZOZ "Uzdrowisko Sopot"
Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień
uzaleznienia@zozsopot.pl
3-go Maja 67-69
81-850 Sopot
58 551 48 75
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
malborski Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Poradnia Leczenia Uzależnień
cpu@cpu.malbork.pl
Nowowiejskiego 48
82-200 Malbork
55 272 22 22
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
cpu@cpu.malbork.pl
Nowowiejskiego 48
82-200 Malbork
55 272 22 22
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
NZOZ "Centrum Psychiatrii" Sp. z o.o.
Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu
Wybickiego 12 lok. 1
82-200 Malbork
55 272 38 69
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
pucki NZOZ Terapia-24 Centrum Psychoterapii
Poradnia Leczenia Uzależnień
terapia-24@wp.pl
Nasza 2
84-104 Jastrzębia Góra
58 523 84 73
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
NZOZ Terapia-24 Centrum Psychoterapii
Oddział Terapii Uzależnień
terapia-24@wp.pl
Nasza 2
84-104 Jastrzębia Góra
58 523 84 73
całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
NZOZ Terapia-24 Centrum Psychoterapii
Hostel dla Osób po Terapii Uzależnień
terapia-24@wp.pl
Nasza 2
84-104 Jastrzębia Góra
58 523 84 73
hostel dla uzależnionych od alkoholu
starogardzki SP ZOZ
Przychodnia Leczenia Uzależnień
opirpa_starogardgdanski@wp.pl
Chopina 9
83-200 Starogard Gdański
58 562 94 93; 562 71 95
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
szpital@kochorowo.pl
Skarszewska 7
83-200 Starogard Gdański
58 562 06 00
całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień
szpital@kochorowo.pl
Skarszewska 7
83-200 Starogard Gdański
58 562 06 00
całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
Skarszewska 7
83-200 Starogard Gdański
58 562 06 00
oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
sztumski NZOZ "Centrum Psychiatrii" Sp. z o.o.
Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu
t.barganowska@centrum-psychiatria.pl
Związku Jaszczurczego 8
82-400 Sztum
55 277 80 84
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
tczewski NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
kasztanowa@pzptczew.pl
Kasztanowa 2
83-110 Tczew
58 728 50 46
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
  ODDZIAŁ ODWYKOWY CAŁODOBOWY

ul. Włocławska 233/235, 87-100 Toruń

sekret_ooczd@wotuiw.torun.pl

telefon: 56 622 93 21

faks: 56 621 61 63

Całodobowy oddział odwykowy

 

GRUPY SAMOPOMOCOWE DLA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW I ICH RODZIN

Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych

Al-Anon

Grupa Słoneczniki, salka katechetyczna przy kościele Św. Leona

ul. 3-go Maja 19

84-200 Wejherowo

czwartek godz. 17.00

Mitingi AA grupa Nadzieja

ul. 3 Maja, kościół Św. Leona plebania

84-200 Wejherowo

sobota godz. 17.15

Mitingi AA grupa CEDRON 

ul. Kościuszki 3, salka przy kościele Św. Trójcy

84-200 Wejherowo

poniedziałek godz. 17.15

Mitingi AA grupa Źródełko

ul. Kościuszki 3, salka przy kościele Św. Trójcy

84-200 Wejherowo

czwartek godz. 18.00

Mitingi AA grupa DEKO

ul. Wilczka 4, nad przedszkolem

84-242 Luzino

piątek godz. 18.00

Mitingi AA grupa Orlęta

ul. Zamostna 2a, salka przy kościele

84-252 Orle

środa godz. 18.00

Mitingi AA grupa ARKA

ul. Wiejska ( za Kościołem)

84-242 Kębłowo

wtorek godz. 18.00;         tel. 517 642 439

Mitingi AA grupa Atol

ul. Starowiejska 46 (mały domek MOPS)

84-230 Rumia

czwartek godz. 18.00

 

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie

ul. Kościuszki 2, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 736 37 84

poniedziałek – czwartek: godz. 8.00-20.00, piątek: godz. 8.00-15.00

Oferta:

- grupa motywacyjna przed podjęciem terapii, tj. cykl 12 spotkań grupowych 1 x w tygodniu;

- pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;

- punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i członków ich rodzin;

- praca terapeutyczna z młodzieżą;

- terapia osób uzależnionych od alkoholu;

- terapia dla osób współuzależnionych, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Terapia osób uzależnionych od alkoholu:

1.0 etap – 12 spotkań w  grupie motywacyjnej;

2.I etap – 6-12 m-cy:  spotkania grupowe 2 x w tygodniu oraz spotkania indywidualne 1 x w tygodniu;

3.II etap – 3-6 m-cy praca nad nawrotami: spotkania grupowe 1 x w tygodniu, spotkania indywidualne 1 x 2 tygodnie;

4.III etap – terapia pogłębiona spotkania grupowe 1 x w tygodniu, spotkania indywidualne 1 x w miesiącu, wyjazdowe sesje terapeutyczne.

Terapia dla osób współuzależnionych, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików:

 

1.Terapia dorosłych osób współuzależnionych;

2.Terapia dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym;

3.Pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej;

4.Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików;
grupa Samopomocowa Al-Anon.

STRUKTURA GMINNEJ KOMISJI I JEJ ZADANIA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie działa na podstawie Ustawy o z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( art. 4.1 ust.3). Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Wójt Gminy
w drodze zarządzenia.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1.       Przewodnicząca - Natalia Grodzka;

2.       Zastępca przewodniczącej - Krystyna Lińska-Byczk;

3.       Członkowie Komisji

1)      Wioleta Runtz;

2)      Emilia Kupska – Jakonowicz;

3)      Sabina Jankowska-Dettlaff;

4)      Jan Hennig;

 

Do zadań komisji należy:

inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnienia i przemocy,
przyjmowanie zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w przepisie art.24 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. informacji o osobach, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematyczne zakłócają spokój i porządek publiczny,
wzywanie na rozmowę osób, co, do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek w celu weryfikacji powziętych informacji,
weryfikacja informacji o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w przepisie art. 24 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii poprzez sporządzanie kwestionariuszy miejscu zamieszkania,
kierowanie na badanie przez biegłych (psychologa, lekarza psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego,
kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego,
przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy,
kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
tworzenie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

TERMINY POSIEDZEŃ

Terminy pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie na 2024 rok

Lp.  Data Godziny
1. 10.01.2024  15:30-17:30
2. 14.02.2024  15:30-17:30
3. 13.03.2024  15:30-17:30
4. 10.04.2024  15:30-17:30
5. 08.05.2024  15:30-17:30
6. 12.06.2024  15:30-17:30
7. 10.07.2024  15:30-17:30
8. 14.08.2024  15:30-17:30
9. 11.09.2024  15:30-17:30
10. 09.10.2024  15:30-17:30
11. 13.11.2024  15:30-17:30
12. 11.12.2024  15:30-17:30

DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych reguluje w szczególności Ustawa z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców.

Regulamin prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych został wprowadzony Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 19.04.2017r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

 

PRZEPROWADZONE BADANIA

Diagnoza problemu uzależnień w Gminie Wejherowo.

W 2022 roku została przeprowadzona diagnoza problemu uzależnień na terenie Gminy Wejherowo, w której wzięli udział dorośli mieszkańcy Gminy, lokalni sprzedawcy napojów alkoholowych oraz dzieci i młodzież ze szkół mieszczących się na terenie Gminy Wejherowo.

Dzięki współpracy udało się zebrać dane dotyczące spożywania alkoholu oraz związanych z nim problemów, substancji psychoaktywnych, nikotyny, czy dopalaczy, ale również dane dotyczące uzależnień behawioralnych, w szczególności uzależnienia od internetu i smartfonów.

__Materiały dostępne do pobrania