INFORMACJE OGÓLNE

PRZEMOC W RODZINIE to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę,
w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

PRZEMOC W RODZINIE:

 • jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka – działanie lub zaniechanie działań jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym
 • jest intencjonalna – zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu
 • wykorzystuje przewagę sił uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy i kontroli
 • narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny
 • powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka.

FORMY PRZEMOCY:

 • Przemoc fizyczna – popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
 • Przemoc psychiczna – wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.
 • Przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
 • Przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

NIEBIESKA KARTA – INSTYTUCJONALNE NARZEDZIE SŁUŻĄCE DO PRZECIWADZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Procedura „Niebieskie Karty” jest procedurą interwencji obejmującą działania wielu służb, mającą na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobie podejrzanej, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Członkowie grupy roboczej współpracując ze sobą opracowują plan pomocy dostosowany do potrzeb rodziny, udzielając jej wszechstronnego i kompleksowego wsparcia w jego realizacji.

Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „Niebieska Karta-A” przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Formularz „Niebieska Karta „B” otrzymuje osoba dotknięta przemocą w rodzinie,
lub w przypadku przemocy wobec dziecka rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, osoba, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Formularz B jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację
o miejscach gdzie można uzyskać pomoc.

Członkowie grupy roboczej informują o możliwości skorzystania
z programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie oraz o możliwości podjęcia leczenia odwykowego, skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego, prawnego i pedagogicznego. Rodziny doświadczające przemocy mają możliwość skorzystania z usługi pracy socjalnej i podjęcia działań na rzecz przezwyciężenia sytuacji  kryzysowej.


CO TO JEST ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY?

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu mogą też wchodzić prokuratorzy.

Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 poz. 218 z późn. zm.).

GDZIE SZUKAĆ POMOCY - WYBRANE INSTYTUCJE W WEJHEROWIE

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, 84 -200 Wejherowo, tel.
  (58) 677 64 30

Poniedziałek od 7:30 do 16:30
Wtorek - Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek 7:30 – 15:30 (dzień pracy wewnętrznej, przyjmujemy w sprawach pilnych)

 • Tu otrzymasz informację o możliwościach uzyskania pomocy socjalnej, psychologicznej i prawnej.
 • Pracownik socjalny zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie.
 •  Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, ul. Dworcowa 14, 84-200 Wejherowo, Dyżurny tel. 47 742 97 22 lub 112 (Czynne 24h)
 • Tu zgłoś się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ze strony osoby stosującej przemoc w rodzinie.
 • Funkcjonariusz Policji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty”  w Twojej rodzinie.

 

Dzielnicowi:

mł. asp. Wojciech Kankowski, tel 47 742 97 80  kom. 571 335 298

dzielnicowy.wejherowo9@gd.policja.gov.pl 

Rejon obejmuje teren ulic wsi Bolszewo :Albeckiego Antoniego, Asnyka Adama, Aleksandry Labudy, Błękitna, Broniewskiego Władysława, Bukowa, Brzozowa, Czeladnicza, Chłopska, Cisowa, Dąbrowskiej Marii, Dębowa, Czesława Miłosza, Cylkowskiego Lucjana, Glińskiego Alojzego, Główna, Goździkowa, Grabowa, Graniczna, Harcerska, Jagiellonów, Jaskółcza, Jagodowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jeżynowa, Jodłowa, Junacka, Kasztanowa, Kamienna, Kalinowa, Klonowa, Kochanowskiego Jana, Krucza,  Krótka, Klonowa, księdza Stanisława Konarskiego, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, Marii Skłodowskiej – Curie, Mieszków, Miła, Mickiewicza Adama, Modrzewiowa, Myśliwska, Nadrzeczna, Nad Jazem, Okrężna, Olchowa, Orzeszkowej Elizy, Perłowa, Piaskowa, Piastów, Podmiejska, Południowa, Prusa Bolesława, Reja Mikołaja, Robotnicza, Sienkiewicza Henryka, Słowackiego Juliusza, Sosnowa, Spokojna, Strażacka, Szkolna, Świerkowa, świętego Huberta, Tęczowa, Topolowa, Trepczyka Jana, Wejherowska, Wierzbowa, Wiśniowa, Wodna, Wrzosowa, Zamostna, Zbożowa, Żeromskiego Stefana, Żurawia.

st. asp. Artur Glembin tel. 47 742 98 21, tel. kom. 503 503 298

dzielnicowy.wejherowo10@gd.policja.gov.pl 

Rejon obejmuje teren wsi Orle oraz ulice wsi Bolszewo : Akacjowa, Bagienna, Bzowa, Cicha, Czereśniowa, Długa, Hodowców, Jana, Jana Pawła II, Jaśminowa, Kanałowa, Kaszubska, Kasztanowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Konwaliowa, Krasickiego Ignacego, Kreta, Krzywa, Kwiatowa, Laurowa, Morelowa, Narutowicza Gabriela, Nowa, Ogrodowa, Ogrodnicza, Orzechowa, Osada Miga, Parkowa, Pogodna, Poprzeczna, Polna, Północna, Różana, Rzeźnicka, Stolarska, Słoneczna, Śliwkowa, Torowa, Traugutta Romualda, Turkowa, Waryńskiego Ludwika, Wesoła, Wiśniowa, Władysława, Włoska, Wspólna, Zachodnia.

 

zastępstwo w rejonie pełni st. asp. Mariusz Kos, tel 47 742 97 80  kom. 571 335 299

dzielnicowy.wejherowo11@gd.policja.gov.pl  

Rejon obejmuje teren wsi: Gościcino, Gowino.

 

st. asp. Mariusz Kos  tel. 47 742 98 21, tel. kom. 571 335 300 

dzielnicowy.wejherowo12@gd.policja.gov.pl  

Rejon obejmuje teren wsi: Góra, Kąpino, Kniewo, Bieszkowice, Gniewowo, Łężyce, Nowy Dwór Wejherowski, Pętkowice, Rogulewo, Reszki, Sopieszyno, Ustarbowo, Warszkowo, Wyspowo, Zbychowo, Zamostne.

 

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 64 64
 • tu możesz zgłosić problem nadużywania alkoholu w Twojej rodzinie,
 • członek Komisji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie.

 • Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, ul. Kościuszki 2, 84-200 Wejherowo tel. (58) 736 37 84, 730 092 908
 • tu uzyskasz pełne wsparcie w formie zakres terapii ambulatoryjnej osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz udziela wsparcia psychologicznego ofiarom przemocy domowej.

 • Ogólnopolski telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 •  „Niebieska Linia” 800-12-00-02 czynny przez całą dobę

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
 • Telefon jest czynny codziennie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!
 • Pod numer 116 111 mogą zadzwonić dzieci i młodzież z całej Polski!
 • W telefonie Zaufania jesteś anonimowy – nie musisz mówić, jak się nazywasz i skąd dzwonisz.
 • Połączenia z numerem 116 111 są całkowicie bezpłatne.
 • Fundacja Centrum Praw Kobiet
 • Telefon 600 070 717 – czynny codziennie w godz. 10.00−16.00,
 • dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia.

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • Telefon 800 120 002 − czynny 24 godziny, dla ofiar przemocy w rodzinie.

 • Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” IPZ
 • Telefon 22 668 70 00 – czynny codziennie, w godz. 12.00−18.00, dla ofiar przemocy w rodzinie.
 • Telefon 800 70 22 22 − czynny 24 godziny, wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

 

 • Kryzysowy Telefon Zaufania - Instytut Psychologii Zdrowia
 • Telefon 116 123 – czynny codziennie, w godz. 14.00−22.00.

 

 • Telefon zaufania dla osób starszych
 • Telefon 22 635 09 54 –poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00−20.00.

 • Zespół Interwencji Kryzysowej w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279 A
 • Zakres usług: pomoc psychologiczna, pomoc prawna.
 • Telefon 58 677 35 99  wew. 34, czynny w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 17:45
Wtorek 8:00 – 17:45
Środa 8:00 – 16:30
Czwartek 8:00 – 13:00
Piątek 8:00 - 15:00

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni, ul. Biskupa Dominika 25  
 • Tryb przyjmowania Klientów: bez skierowań, nieodpłatnie.
 • Zakres usług: pomoc psychologiczna, pomoc prawna, psychoterapia, grupy wsparcia, schronienie w hostelu dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
 • Telefon 58 622 22 22 – czynny całodobowo, we wszystkie dni w roku
 • oik@zps.net.pl

 

 

DANE KONTAKTOWE

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. Pierwszego Kontaktu i Pracy Socjalnej

__Materiały dostępne do pobrania

 • Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf Pobierz
 • Specjalistyczne_Ośrodki_Wsparcia_-_baza_2020 2.xls Pobierz
 • baza-danych-osob-nadzorujacych-lub-koordynujacych-dzialania-sluzb-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wojewodztwo-pomorskie-rok--2022--1658838324.xls Pobierz
 • rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-wojewodztwo-pomorskie-1658838324.pdf Pobierz
 • rejestr-miejsc--w-ktorych-gmina-zapewnia-tymczasowe-schronienie-czerwiec-202222-1658838355.xlsx Pobierz
 • rok-2022-podmioty-prowadzace-specjalistyczne-osrodki-wsparcia-dla-ofiar-przemocy--wojewodztwo-pomorskie-1658838355.xls Pobierz
 • rok-2022-podmioty-realizujace-programy-korekcyjno-edukacyjne-dla-sprawcow--przemocy--wojewodztwo-pomorskie-1658838355.xls Pobierz
 • rok-2022-podmioty-realizujace-programy-psychologiczno-terapeutyczna-dla-sprawcow-przemocy-wojewodztwo-pomorskie-1658838378.xls Pobierz
 • rok-2022-podmioty-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wojewodztwo-pomortskie.s-1658838378.xls Pobierz