Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie oferuje pomoc mieszkańcom gminy Wejherowo w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez mediację. Jeżeli jesteś zaangażowany w konflikt z osobą bliską – z mężem, żoną, rodzicami, dziećmi, zgłoś się do pracownika socjalnego, który umożliwi Ci kontakt z mediatorem mediacji rodzinnych.

Mediacja rodzinna jest pomocna jeśli:

  • przeżywasz konflikt lub jesteś w sporze ze współmałżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub inną osobą
  • podejmowane próby rozmów prowadzą do narastania konfliktu, problemy piętrzą się zamiast maleć.


Mediacja pomaga:

  • uzgodnić rozwiązania konkretnych problemów w życiu rodziny, związanych np. z obowiązkami, opieką nad starszymi członkami rodziny;
  • osiągnąć porozumienie, co do wspólnych spraw przy planach rozejścia lub separacji;
  • naprawić relacje przy jednoczesnej próbie rozwiązania sporu.

Bezpieczeństwo uczestników:

  • sesje mediacyjne są poufne, odbywają się w atmosferze życzliwości, wzajemnego szacunku i otwartości.
  • w spotkaniach biorą udział strony sporu i profesjonalni mediatorzy.
     

Zapisy i uzgodnienia spotkania:

Jeżeli jesteś zainteresowany mediacją rodzinną zgłoś się do pracownika socjalnego i wypełnij wniosek o przeprowadzenie mediacji.

 

Zgłoszenie do mediacji

Indywidualnie: od  poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30.30 do 15:30

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, pokój 115

Telefonicznie: 58 677 64 60, 786-208-965

Kontakt e-mail: kontakt.ps@gops-wejherowo.pl

__Materiały dostępne do pobrania

  • WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI.docx Pobierz