INFORMACJE OGÓLNE

Stanowisko ds. pierwszego kontaktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie jest dla Klientów głównym punktem informacji, jak również źródłem wiedzy w zakresie realizacji zadań poszczególnych zespołów.

Do zadań stanowiska ds. pierwszego kontaktu należy:

  1. Wykonywanie zadań w zakresie obsługi klienta;
  2. Przyjmowanie osób zgłaszających się osobiście lub telefonicznie do OPS i kierowanie ich do właściwego Zespołu/Stanowiska;
  3. Udzielanie informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy ośrodka oraz instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się;
  4. Informowanie klienta o jego prawach, obowiązkach  i uprawnieniach wynikających z ustawy o pomocy społecznej, zwłaszcza o konieczności współpracy z pracownikiem socjalnym w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej;
  5. Informowanie klienta o zakresie pomocy i usług, jakie może uzyskać od pracowników pozostałych stanowisk, jak również rozpowszechnianie ulotek i wiedzy o działalności poszczególnych zespołów;
  6. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych osoby/rodziny.

 

DANE KONTAKTOWE

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. Pierwszego Kontaktu

 

__Materiały dostępne do pobrania