Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski od 24 lutego oraz mają już nadany numer PESEL mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Osoby uprawnione do otrzymania:

obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.
 

Podstawowe wymagania:

wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
wpisanie do rejestru PESEL.
 

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 roku życia) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, pokój 110.

Wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.

WYPEŁNIAJ W JĘZYKU POLSKIM – WIELKIMI LITERAMI W ALFABECIE ŁACIŃSKIM.

Wzór wniosku znajduje się na dole strony w zakładce Materiały dostępne do pobrania


ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ


Громадяни України, які прибули до Польщі з 24 лютого і яким уже присвоєно номер PESEL, можуть подавати заявки на виплату одноразової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття. , засоби особистої гігієни та плата за житло.

Особи, які мають право на отримання:

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з цими бойовими діями,
 3. дружина громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 4. діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

 

Основні вимоги:

 1. в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 2. внесення до реєстру PESEL.

 

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Заяву на отримання одноразової грошової допомоги можна подати у комунальному центрі соціального забезпечення у Вейгерово, житловий масив Przyjaźni 6, кімната 110.

Заява має бути подана особисто та підписана від руки.

ЗАПОВІННЯ ПОЛЬСЬКОЮ – ВЕЛИКІ БУКВИ ЛАТИНСЬКИМ АЛФАВАТОМ.


Шаблон програми можна знайти внизу сторінки на вкладці Матеріали, доступні для завантаження

Gmina Wejherowo solidarni z Ukrainą

Od dnia 28 lutego Gmina Wejherowo uruchamia specjalny adres e-mail w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do nas z terenu objętego wojną: dlaukrainy@ugwejherowo.pl. 

W celu niezbędnego skoordynowania działań pomocowych na terenie Gminy Wejherowo prosimy o informacje:

 • od obiektów hotelarskich dysponujących miejscami noclegowymi
 • od osób,  które już przyjęły uchodźców pod swój dach, w celu przekazania informacji o ilości osób przyjętych, adresu pod którym przebywają oraz informacji o najpilniejszych potrzebach rodziny, której zaoferowali swą pomoc,
 • od mieszkańców gminy, którzy mogą przyjąć uchodźców, w celu podania szczegółowych informacji dotyczących skali możliwej pomocy: terminu noclegu, ilości osób, które mogą przyjąć, możliwości i zakresu wyżywienia,
 • od przedsiębiorców prowadzących gastronomiczną działalność gospodarczą, którzy są w stanie zapewnić wyżywienie uchodźcom,
 • od osób prowadzących przedszkola, żłobki, kluby przedszkolne i dziecięce, mogące przyjąć dzieci z Ukrainy, by zapewnić im opiekę na czas pracy matek,
 • od prowadzących apteki, które są w stanie przekazać dary w postaci leków i środków opatrunkowych lub prowadzą ich zbiórkę (witaminy, środki przeciwgorączkowe, środki odkażające, bandaże, opatrunki, syropy dla dzieci – na kaszel i przeciwgorączkowe, pieluchy dla dzieci i dorosłych)
 • od osób, które znają język ukraiński lub rosyjski i chcą pomóc w komunikacji z uchodźcami,
 • od psychologów i psychoterapeutów, którzy udzielą wsparcia poszkodowanym,
 • od prowadzących sklepy z zaopatrzeniem medycznym, RTV, drogeryjnych, którzy chcą wspomóc poszkodowanych.

Specjalny nr telefonu do kontaktu w sprawie pomocy uchodźcom w gminie Wejherowo: 606 142 693

W GOPS zostały uruchomione trzy numery dyżurujące do kontaktu w sprawie uchodźców w celach informacyjnych:


728 842 658 P. Karolina


606 142 669  P. Agnieszka


600 093 059 P. Iwona

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://ugwejherowo.pl/35550-2/  

Zostań Wolontariuszem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do współpracy osoby, które dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia zaangażują się w pomoc osobom dotkniętym działaniami wojennymi na Ukrainie.

Zostań WOLONTARIUSZEM.  Pamiętaj, że jesteś potrzebny!!!                                              

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt :

·         z koordynatorem wolontariatu tel. 533 364 447 lub 58 67764 44,

·         z asystentem rodziny tel.793 000 761 lub 58 677 64 52,

·         lub osobiście

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wejherowie Osiedle Przyjaźni 6, 

     Dział Pomocy w Środowisku Zespół ds. usług pok. 101 lub 102

     od poniedziałku do piątku  w godz. 7:30 -15:30.

Pomorska Linia Kontaktowa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP informuje, że w związku ze sporym zainteresowaniem, uruchomiono drugi numer Pomorskiej Linii Kontaktowej +48 571 228 600. Cały czas dostępny jest również numer telefonu stacjonarnego (58) 326 87 40. Oba numery dostępne są codziennie od 10 do 20.

Linia służy przede wszystkim zgłaszaniu różnych form pomocy uchodźcom na Pomorzu. Można dzwonić, aby poinformować o potrzebach obywateli Ukrainy, ofertach pomocy finansowej i materialnej. Chodzi głównie o koordynację pomocy, którą deklarują mieszkańcy naszego regionu w zakresie noclegów, żywności i leków, ale też przedsiębiorcy, który zwracają się do samorządu z ofertami pracy dla imigrantów. Ważne, aby pomoc trafiała tam, gdzie jest najpilniej potrzebna. Tworzona jest też baza noclegowa.

Dziecięcy Telefon Zaufania

Od 02.03.2022 r. przy Dziecięcym Telefonie Zaufania☎️ 800 12 12 12 dyżuruje psycholog mówiący po ukraińsku i rosyjsku.

Dyżury📞:
– w godzinach 15:00-22:00 – 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 30 marca,
– w godzinach 22:00-6:00 – 11 i 26 marca.
__________
Увага! З середи при безкоштовному Дитячому Телефоні Довіри Обмудсмена Прав Дитини 800 12 12 12 буде чергувати україномовний психолог. Також можна отримати підтримку росїйською:
– з 15.00 до 22: 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 30 березня;
– з 22.00 до 6: 11, 26 березня.
____________
Внимание! Со среды при бесплатном Детском Телефоне Доверия Омбудсмена по правам детей 800 12 12 12 будет работать украиноязычных психолог. Также можна получить поддержку на русском языке:
– с 15 до 22: 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 30 марта;
– c 22 до 6: 11, 26 марта.

Nieodpłatna pomoc prawna

W przypadku konieczności skorzystania z pomocy prawnej, nieodpłatną ofertę udostępniła dla obywateli Ukrainy Izba Katowicka oraz Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego:


https://klinikaprawa.usz.edu.pl/bezplatne-porady-prawne-dla-obywateli-ukrainy-i-ich-rodzin/ 


https://www.adwokatura.pl/z-zycia-ora/izba-katowicka-bedzie-udzielac-pomocy-prawnej-obywatelom-ukrainy/ 

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY I OSÓB CHCĄCYCH POMÓC / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

__Materiały dostępne do pobrania

 • Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne/Заява на одноразову грошову допомогу Pobierz
 • посібник із захисту персональних даних/poradnik dotyczący ochrony danych osobowych Pobierz
 • POMOC DLA UKRAINY.pdf Pobierz
 • PORADNIK-DLA-OSÓB-GOSZCZĄCYCH-UCHODŹCÓW-Z-UKRAINY.pdf Pobierz
 • dla_ukrainy.pdf Pobierz
 • Безпечне_місце_для_мене_та_моєї_родини.pdf Pobierz