Informacja o przystąpieniu do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, iż w związku z dotacją w wysokości 274 941,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, otrzymaną po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Pomorskim, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Wejherowo, wsparcie w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Sprawowanie usług formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej planowane jest dla 15 osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Wejherowo, w tym:

 • 8 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w wymiarze łącznym 2880 godzin.
 • 5 dzieci  do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w wymiarze łącznym 1800 godzin.                         
 • 2 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wymiarze łącznym 720 godzin.  

 

Nabór zgłoszeń do udziału w Programie prowadzony będzie od dnia 20 lutego 2023 roku do 28 lutego 2023 roku.

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie poinformują uczestników telefonicznie o zakwalifikowaniu do Programu.  

 

Dokumenty należy składać :

 • bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
 • za pośrednictwem poczty na adres jw.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o zapoznanie się z regulaminem określającym zasady naboru, uczestnictwa i realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz dostarczenie dokumentów:

 1. Regulamin  określający  zasady naboru, uczestnictwa i realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 2. Deklaracja udziału w  programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023   
 3. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 4. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu
 5. Oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z innych usług
 6. Oświadczenia Uczestnika o wyborze osoby do świadczenia usług asystenta
 7. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyborze osoby do świadczenia usług asystenta dla dziecka do 16 r. ż.
 8. Klauzula RODO – Minister
 9. Klauzula RODO – GOPS
 10. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

Treść Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023
znajdujących się poniżej - w Plikach do pobrania.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, pok.101,102,106 lub telefonicznie pod nr 58 677 64 44 lub 58 677 64 61 lub 58 677 64 52

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. usług pok. 106 lub 102

 

Koordynator zespołu: 

Karolina Siemieńczuk
58 677 64 61
k.uslugi.ps@gops-wejherowo.pl

 

Opiekun osoby starszej:

58 677 64 44 lub 533 364 447
usługi.ps@gops-wejherowo.pl
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

Więcej informacji na temat programu:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023.

__Materiały dostępne do pobrania

 • zał nr 3 Oswiadczenie o korzystaniuNIEKORZYSTANIU z uslug opiekunczych DLA PROGRAMU PRAWIDŁOWE.docx Pobierz
 • zał nr 4 OSWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYBORZE AOON.docx Pobierz
 • Zał nr 5 rodo-AOON-minister.docx Pobierz
 • zał nr 4a oświadczenie rodzica o wyborze AOON.docx Pobierz
 • Zał nr 6 Rodo gops.docx Pobierz
 • Zał nr 2 karta zgloszenia.docx Pobierz
 • Zał nr 10 czynności-Programu-AOON-JST.docx Pobierz
 • zał nr 1 deklaracja udziału AOON.docx Pobierz
 • Zarz. 10-2023 - Regulamin AOON - edycja 2023.pdf Pobierz
 • PROGRAM-AOON-JST-EDYCJA-2023-1666547008 3.docx Pobierz
 • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosrawnej 2022.zip Pobierz