Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie przystąpił do realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Otwarte oczy na zjawisko przemocy” w ramach Programu Osłonowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2023.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 68 700,00 złotych, w tym kwota:

·         dofinansowania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynosi 38 700,00 zł.,

·         wkład własny Gminy Wejherowo w wysokości 30 000,00 złotych.

Okres realizacji: maj – grudzień 2023

Adresatami projektu jest społeczność lokalna Gminy Wejherowo, w szczególności dzieci i młodzież, a także ich rodzice oraz seniorzy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie planuje przeprowadzić działania w ramach Priorytetu I: Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania profilaktyczne:

Działanie 1: Warsztaty dla dzieci w Szkołach Podstawowych

Działanie 2: Warsztaty dla seniorów

Działanie 3: Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy

Działanie 4: Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego

Działanie 5: „Piknik rodzinny”

Działanie 6: Kampania i konferencja „Biała wstążka” 2023

 

Więcej informacji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo. Telefon kontaktowy: 58 677 64 58, 600 093 055. E-mail: przemoc@gops-wejherowo.pl