Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, że przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami programu  są mieszkańcy Gminy Wejherowo w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W programie uczestniczy  30 mieszkańców Gminy Wejherowo.

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa.

Na realizację programu Gmina Wejherowo otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości:

wartość dofinansowania – 9.422,00 zł

całkowita wartość zadania – 14.400,00 zł

1460x616.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,  przystąpił   do realizacji   Programu Moduł II.

Program będzie realizowany do 31.12.2022 r.

 Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami programu  są mieszkańcy Gminy Wejherowo w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach modułu II program zapewnia seniorom w wieku 65 lat i więcej dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

· przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

· detektor upadku,

· czujnik zdjęcia opaski,

· lokalizator GPS,

· funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

· funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w programie  zapraszamy do kontaktu  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie  

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. usług pok. 106 lub  101 lub 102 

Koordynator zespołu: 

Karolina Siemieńczuk
58 677 64 61
k.uslugi.ps@gops-wejherowo.pl

Opiekun osoby starszej:

58 677 64 44 lub 533 364 447
usługi.ps@gops-wejherowo.pl

Asystent rodziny

58 677 64 52

usługi.ps@gops-wejherowo.pl


od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

WIĘCEJ INFORMACJI

1. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
2. Informator program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

REALIZACJA

Opaski bezpieczeństwa zostały przekazane bezpłatnie 20 mieszkańcom Gminy Wejherowo.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – fundusz przeciwdziałania Covid-19

Na realizację programu Gmina Wejherowo otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości:

wartość dofinansowania – 30.550,00 zł

całkowita wartość zadania – 30.550,00 zł

20220630_132854.jpg20220630_132840.jpg

 

__Materiały dostępne do pobrania

  • Program Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022 Pobierz
  • Informator Korpus Wsparcia Seniora Pobierz
  • Plakat-KORPUS WSPARCIA SENIORA.pdf Pobierz