Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

 

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

 

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl 

 

ORG.26.1.2024.GM - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Wejherowo

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/122584/details

 

GOPS.ZP.271.8.2023 - Świadczenie usług schronienia tj. udzielenie całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/114412/details 

 

GOPS.ZP.271.5.2023 "Zimowe utrzymanie parkingów oraz dojść do budynku przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie przy Os. Przyjaźni 6."

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/lowcost/current/list?USER_MENU_HOVER=lowcostCurrentNoticePublicList 

 

Pliki do pobrania:

  • Świadczenie usług opiekuńczych na umowę zlecenie.docx Pobierz
  • GOPS.ZP.271.8.2021 "Budowa schodów na skarpie".zip Pobierz
  • GOPS.ZP.271.9.2021 "Budowa 2 miejsc parkingowych".zip Pobierz
  • GOPS.ZP.271.10.2021 "Zimowe utrzymanie parkingów oraz chodnika".zip Pobierz
  • Informacja z wyboru oferty GOPS.ZP.271.10.2021.pdf Pobierz

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:

2024-02-27 13:33:55 Monika Gerent

Pierwsza publikacja:

2021-01-20 10:27:50 Emilia Milewczyk