Pliki do pobrania:

  • Sprawozdanie GOPS za 2020.pdf Pobierz
  • Sprawozdanie GPPRPAi PN za 2020.pdf Pobierz
  • Sprawozdanie Program Senioralny za 2020.pdf Pobierz
  • Sprawozdanie Przeciwdziałanie Przemocy za 2020.pdf Pobierz
  • Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny za 2020.pdf Pobierz
  • Sprawozdanie z realizacji Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2020.pdf Pobierz
  • Bilans na 31.12.2020 r. wraz z informacją dod. GOPS Wejherowo.pdf Pobierz
  • Zest.zmian funduszu za 31.12.2020 r. GOPS Wejherowo.pdf Pobierz
  • Rachunek zysków i strat jednostki na 31.12.2020 r. GOPS Wejherowo.pdf Pobierz

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:

2021-04-14 13:09:43 Emilia Milewczyk

Pierwsza publikacja:

2021-04-14 13:09:43 Emilia Milewczyk