Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie zawiadamia, o możliwości składania wniosków, zapytań oraz skarg do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie drogą elektroniczną przez ogólnopolską, Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Adres skrytki: /GOPS_Wejherowo/SkrytkaESP

 

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) konieczne jest:

 

Akceptowalne formaty załączników, w jakich powinny być zapisane dokumenty/załączniki dodawane do wniosków/pism dostarczanych w formie elektronicznej:

 • .doc
 • .docx
 • .gif
 • .jpg (.jpeg)
 • .ods
 • .odt
 • .pdf
 • .png
 • .rtf
 • .svg
 • .tif (.tiff)
 • .txt
 •  .xls
 •  .xlsx
 • .xml

 

Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane
i nie zostaną rozpatrzone.

Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5MB, w tym łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.

 

Metody/ sposoby  dostarczania dokumentów elektronicznych do Ośrodka:

 

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularzana stronie ePUAP. 

2. Przy informacjach dotyczących danej usługi na platformie ePUAP znajduje się przycisk: Załatw sprawę. Po kliknięciu na ten przycisk istnieje możliwość wypełnienia formularza elektronicznego - dla zalogowanych użytkowników ePUAP.

3. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.

4. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:

2021-04-14 11:41:18 Monika Kowalik

Pierwsza publikacja:

2021-04-14 11:41:18 Monika Kowalik