REJESTRY

 • Rejestr zarządzeń
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr faktur
 • Rejestr umów
 • Rejestr pism przychodzących i wychodzących
 • Rejestr legitymacji służbowych
 • Rejestr wyjść służbowych
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr kontroli

EWIDENCJE

 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja delegacji służbowych

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:

2021-04-14 11:43:40 Emilia Milewczyk

Pierwsza publikacja:

2021-04-14 11:43:40 Emilia Milewczyk