Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

 

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/128552/details

DYR.26.2.2024.LZ – Przebudowa polegająca na dociepleniu budynku biurowego i wymianie stolarki okiennej oraz budowa instalacji klimatyzacji i odgromienia

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/121509/details

DYR.26.1.2024.LZ - Świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w 2024 r. na rzecz mieszkańców Gminy Wejherowo w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl  

GOPS.ZP.271.9.2023 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla osób z autyzmem na rzecz świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/115962/details 

GOPS.ZP.271.4.2023 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla osób z autyzmem na rzecz świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/113477/details 

GOPS.ZP.271.6.2023 Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/112910/details 

GOPS.ZP.271.3.2023 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/112692/details 

GOPS.ZP.271.2.2023 "Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Wejherowo.”

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/89318/details

GOPS.ZP.271.1.2023 Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2023 r. na rzecz mieszkańców Gminy Wejherowo w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/88188/details

GOPS.ZP.271.12.2022 „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla osób z autyzmem na rzecz świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie”

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/81762/details

GOPS.ZP.271.11.2022 „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla osób z autyzmem na rzecz świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie”

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/80670/details 

GOPS.ZP.271.8.2022 Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/79206/details 

GOPS.ZP.271.5.2022 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/79217/details 

GOPS.ZP.271.3.2022 Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. na rzecz mieszkańców Gminy Wejherowo w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/62922/details 

GOPS.ZP.271.2.2022   Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Wejherowo.

 

GOPS.ZP.271.12.2021 Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie

https://gops-wejherowo.ezamawiajacy.pl/pn/gops-wejherowo/demand/notice/public/47924/details 

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:

2024-02-15 10:29:31 Monika Gerent

Pierwsza publikacja:

2021-02-23 12:16:11 Emilia Milewczyk