Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie. Funkcję pełni Pani Monika Kowalik. 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 września 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie – Monika Kowalik
adres do korespondencji: Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
telefon: 58 677-64-43
e-mail: administracja@gops-wejherowo.pl

 

 

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:

2021-01-29 08:59:30 Emilia Milewczyk

Pierwsza publikacja:

2021-01-20 10:28:17 Emilia Milewczyk