500.jpg
Rodzina 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "500+" na kolejny okres zasiłkowy (od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.) należy składać od: 1 lutego 2021 r. - w formie elektronicznej | od 1 kwietnia 2021 r. - osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty Czytaj więcej

calendar_today

2021-02-04 19:35:00

person_outline

Pomocnik rodzinny

Plan-2021.jpg
Pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje o opóźnieniach w realizacji Podprogramu 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, co wiąże się z przesunięciem terminu wydawania żywności na terenie gminy Wejherowo. O zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco. Czytaj więcej

calendar_today

2021-02-04 19:28:00

person_outline

Ania Kochanowska

GOPS-Wejherowo.jpg
Poszukujemy rodzin wspierajacych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Czytaj więcej

calendar_today

2021-02-04 19:25:00

person_outline

Kasia Kowalska

GOPS-Wejherowo.jpg
Ogłoszenie o usługi opiekuńcze w miejscowości Kniewo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych u mężczyzny, zamieszkałego w miejscowości Kniewo. Usługi te będą realizowane na umowę zlecenie w okresie od stycznia do grudnia 2021 r przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni powszednie przez 2-3 godziny dziennie. Czytaj więcej

calendar_today

2021-02-04 19:24:00

person_outline

Lidia Lidkiewicz

V3D1Z7c9g0A0R1a6u1q1d0D5D1w4X5j0.jpg
"Osobisty plan awaryjny"

W odpowiedzi na potrzeby osób zagrożonych przemocą domową w dobie pandemii koronawirusa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracowało „Plan awaryjny”. Czytaj więcej

calendar_today

2021-01-29 19:42:00

person_outline

Karolina Kowalska