Z4S2p9H4j010I146C2803878Y7E97347.jpg

Zgłoś swojego kandydata do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

Marszałek województwa pomorskiego ogłasza konkurs “Pomorskie dla Seniora”. Jego celem jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim.

Zgłoszenia przyjmowane są 28 maja br.

Nagrodę otrzymują  Seniorzy, osoby działające na rzecz Seniorów oraz Pracodawcy i organizacje pozarządowe przyczyniające się, poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

 1. Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
 2. Pracodawca przyjazny Seniorom,
 3. Przyjaciel Seniora.

Kto może uczestniczyć?
W Konkursie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, pracodawcy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.

 1. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: Osoby w wieku 60 lat i więcej, z  terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.

 2. W kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom: Pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.

 3. W kategorii Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu  na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób  szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących  współpracę międzypokoleniową.

Kto może zgłosić kandydata?
Dokonać zgłoszenia mogą:

 • jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego
 • organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;

 • osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego.

 

Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.


Jak można dokonać zgłoszenia?
Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27).


Terminarz
Nabór zgłoszeń trwa od 14 kwietnia do 28 maja br. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 czerwca br.

Informacje

Szczegółowych informacji udziela Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej, tel. 58 326 87 34; adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu

Pliki do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy.pdf Pobierz
 • Karty oceny.pdf Pobierz
 • Regulamin Konkursu.pdf Pobierz
 • Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu Pomorskie dla seniora.pdf Pobierz