LOGO GOPS.jpg

Gmina Wejherowo przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ogłasza nabór .

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- dorosłymi osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi ;

W ramach Programu otrzymać można świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w łącznym wymiarze 120 godzin dla członka rodziny lub opiekuna, sprawującego bezpośrednią opiekę nad 1 dzieckiem/osobą niepełnosprawną, w terminie od dnia 01.07.2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.
Do Programu zostanie zakwalifikowanych 7 osób – mieszkańców Gminy Wejherowo(w tym 2 dzieci i 5 osób dorosłych).
Usługa opieki wytchnieniowej będzie przyznawana na podstawie „Karty Zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.
Osoby, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej ,nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
Komplet dokumentów tj. Kartę Zgłoszenia, kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności , Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, wypełnioną przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę lub pielęgniarkę należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.


Termin składania dokumentów ustala się od dnia 15 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania:

  • Plakat-Opieka-wytchnieniowa-3.pdf Pobierz