LOGO GOPS.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie poszukuje osób do świadczenia usług opiekuńczych obecnie na terenie miejscowości Bolszewo, docelowo na terenie gminy Wejherowo. Usługi te będą realizowane na umowę zlecenie w okresie od czerwca do grudnia 2021 r  przez 5 dni w tygodniu  od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przez 2 godziny dziennie.

Przewidywana łączna liczba godzin - 280.

Ogólny zakres wykonywanych usług, to pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych  klienta w szczególności obejmujący  podstawową opiekę w zakresie higieny i pielęgnacji.

 

                                                    

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo
Tel. 58 677 64 49; 58 677 64 61;

58 677 64 44 lub 533 364 447