LOGO GOPS.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w miesiącach sierpień  2022r. -wrzesień  2022r. zaplanował przeprowadzenie kampanii społecznej „Rodzina to siła”, dotyczącej podstawowej komórki społecznej jaką jest rodziną. Celem powyższej kampanii będzie przedstawienie zakresu pojęcia rodziny, wskazanie funkcji jakie powinna wypełniać rodzina, a co najistotniejsze dotarcie z przekazem edukacyjnym do mieszkańców Gminy Wejherowo.