plakat.png

 

Beztytułu.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Opaski bezpieczeństwa zostały przekazane bezpłatnie 20 mieszkańcom Gminy Wejherowo.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – fundusz przeciwdziałania Covid-19

Na realizację programu Gmina Wejherowo otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości:

wartość dofinansowania – 30.550,00 zł

całkowita wartość zadania – 30.550,00 zł

20220630_132854.jpg20220630_132840.jpg