grafika-naglowek-phl.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie na prośbę Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje informację dotyczącą strony opracowanej przez MSWiA i Straż Graniczną.

Strona zawiera podstawowe informacje i bazę wiedzy dot. zagrożenia handlem ludźmi oraz dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi i podmiotów zaangażowanych w pomoc ofiarom i przeciwdziałanie przestępstwu.  

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi

https://www.youtube.com/watch?v=12q3rU0YtyI