pcpr.png

W związku założeniami Programu Korekcyjno–Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/XVIII/285/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2021-2025, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że od dnia 04 maja 2022 r. do dnia 20 maja 2022 r. prowadzi nabór uczestników do programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy w 2022 r. Program przeznaczony będzie dla osób, które zgłosiły się dobrowolnie bądź, których uczestnictwo w programie związane jest z decyzją sądu, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, zespołu interdyscyplinarnego, grupy roboczej, Policji, GKRPA, OPiRPA.

Zajęcia planowane są w okresie od czerwca 2022 r. do września 2022 r., raz w tygodniu po cztery godziny, w siedzibie PCPR ul. Jana III Sobieskiego 279A. Udział w programie jest nieodpłatny.

Formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl  osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie osobiście lub za pośrednictwem poczty we wskazanym wyżej terminie.