Plakat-AOON 2022.gif

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022,ogłasza dodatkowy nabór uczestników  do skorzystania ze wsparcia świadczonego przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 

Cel programu: Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie przewiduje objąć wsparciem 7 osób w tym:

  • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • 2 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

Dodatkowe informacje można uzyskać: