LOGO GOPS.jpg

DROGI RODZICU!!!

                Trening Umiejętności Społecznych to grupowe zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Zajęcia skierowane są do dzieci:

 • z autyzmem,
 • z zespołem Aspergera,
 • z ADHD,
 • przejawiających zachowania agresywne,
 • nieśmiałych,
 • mających trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • przejawiających trudności z adaptacją do nowych sytuacji.

                Podczas treningu umiejętności społecznych podejmuje się pracę nad:

 • umiejętnością nawiązywania relacji z innymi,
 • umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • umiejętnością współpracy w grupie,
 • umiejętnością samokontroli (kontroli zachowania),
 • umiejętnością rozwiązywania konfliktów,
 • przestrzeganiem ustalonych zasad,
 • odreagowywaniem napięć emocjonalnych,
 • modyfikowaniem zachowań najbardziej aprobowanych społecznie.

 

Jeżeli uważasz, że Twoje dziecko ma takie trudności, skonsultuj się ze specjalistami pracującymi w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ , a oni doradzą Ci jaka forma wsparcia będzie najbardziej adekwatna dla Twojego dziecka (pamiętajmy, że nie wszystkie dzieci są gotowe na pracę w grupie, niektóre wymagają wcześniejszego przygotowania np.
w formie zajęć indywidualnych).

               

Zajęcia będą odbywać się w miesiącu kwietniu na terenie miasta Wejherowo.

 

Wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Wejherowo zapraszamy do kontaktu:

Zespół Pracy Socjalnej

Tel. 58 677-64-62 lub 606-142-669.

 

Liczba miejsc ograniczona!