warsztaty.jpg

 

Drogi rodzicu...

*Chcesz poprawić swoje relacje z dzieckiem?
*Chcesz zrozumieć zachowania swojego dziecka?
*Jesteś bezradny w obliczu złości ze strony dziecka?
* Masz wrażenie, że dziecko Cię nie słucha?
*Nie umiesz się dogadać z własnym dzieckiem?

 

W związku z czym zapraszamy na cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, które są realizacją programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” autorstwa Joanny Sakowskiej z Ośrodka Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, spotkania uzupełnione będą o zagadnienia z nurtu porozumienia bez przemocy oraz pedagogiki korczakowskiej.

Warsztaty są cyklem 10 spotkań, podzielonych na co tygodniowe 3 godzinne spotkania prowadzone metodami aktywnymi, w trakcie których będziemy poruszali następujące zagadnienia:

  • Warsztat samopoznania, integracja, oczekiwania;
  • Granice dziecka i dorosłego;
  • Uczucia moje i dziecka (2 warsztaty);
  • Jak zachęcać dziecko do współpracy?
  • Kary czy konsekwencje?
  • Jak wspólnie rozwiązywać problemy?
  • Jak wspierać samodzielność dziecka?
  • Jak uwalniać dziecko od etykietek i grania ról?
  • Jak chwalić dziecko i wzmacniać jego poczucie własnej wartości?

Termin zajęć:
Zajęcia będą odbywać się  na terenie miasta Wejherowa, w okresie od 30 maja 2022 roku do 1 lipca 2022 roku. Godziny spotkań zostaną uzgodnione po zebraniu grupy chętnych rodziców!

Co po warsztatach:
Rodzic otrzyma niezbędną wiedzę jak budować relację z dzieckiem, konstruktywnie rozwiązywać konflikty, wspierać dziecko w procesie usamodzielniania się, a także zadbania o siebie. 

Po ukończeniu warsztatów rodzic otrzymuje dokument, który potwierdza odbycie warsztatów rodzicielskich.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Zespół Pracy Socjalnej

Tel. 58 677-64-62, 606-142-669