psf.jpg

 

Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie na prośbę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wojewody Pomorskiego informuje wszystkie zainteresowane podmioty o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów (Project Support Facility) na rok 2022.

 

Project Support Facility (PSF) ma w 2022 r. wspierać wdrazanie przyjętej w 2021 r. Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych deklaracji młodych pn. Youth Vision Statement Beyond 2030. W ramach PSF finansowanie będą mogły otrzymać projekty innowacyjne, zorientowane na przyszłość oraz inkluzywne, odnoszące się do trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego:

- tożsamości regionalnej,

- zrównoważonego i dobrze prosperującego regionu,

- bezpiecznego i stabilnego regionu,

oraz dotyczące:

- zwiększenia poziomu opieki zdrowotnej populacji poprzez promocję informacji o powszechnym dostępie do darmowych szczepionek,

- wzmocnienia zdolności młodych ludzi do budowania zielonej przedsiębiorczości

- innowacyjnych i inkluzywnych pomysłów dotyczących udziału młodych ludzi w kształtowaniu oraz zachowaniu regionalnej tożsamości na szczeblu lokalnym.

Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, w tym podmioty niepubliczne, jak również członkowie Grup Eksperckich Rady Państw Morza Bałtyckiego i podmioty współpracujące z tą organizacją. Warunkiem ubiegania się o środki z Project Support Facility jest włączenie w projekt minimum dwóch — oprócz Polski — partnerów spośród państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2022 zostanie przeprowadzony w terminie 14 lutego - 31 marca 2022 r. Bliższe informacje nt. warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/06/PSF-Manual-2020-2022.pdf