wspieraj seniora.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zamierza przystąpić do realizacji  Programu Moduł II.

Program będzie realizowany do 31.12.2022 r.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami programu  są mieszkańcy Gminy Wejherowo w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach modułu II program zapewnia seniorom w wieku 65 lat i więcej dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

W celu rozeznania potrzeb, osoby zainteresowane uczestnictwem  w programie  zapraszamy do kontaktu  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie DO DNIA 14 LUTEGO 2022 r.

Ze względu na konieczność ograniczenia wizyt w Urzędach,   prosimy o kontakt telefoniczny: 58 677 64 44,   58 677 64 61.

 Więcej informacji:

  1. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
  2. Informator program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Pliki do pobrania:

  • Program korpus wsparcia seniorów na rok 2022.pdf Pobierz
  • Informator program korpus wsparcia seniorów na rok 2022.pdf Pobierz