LOGO GOPS.jpg

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Gmina Wejherowo ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 6.2.2.
Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Więcej informacji dotyczących naboru oraz formularz znajdą Państwo poniżej.

Pliki do pobrania:

  • Informacje dot. naboru.pdf Pobierz
  • Formularz.docx Pobierz
  • INFORMACJA O PODMIOTACH WYBRANYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI PARTNERA.pdf Pobierz