POMOC SPOŁECZNA.jpg

Informujemy, że już od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą nowe kryteria w pomocy społecznej.

Od nowego roku będzie można uzyskać nie tylko wyższe świadczenia pieniężne, ale także objąć wsparciem większą liczbę osób i rodzin. Dotyczy to w szczególności zasiłków: stałego, okresowego i celowego.

Próg dochodowy będzie wynosił kolejno:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł,
  • w przypadku rodzin w przeliczeniu na jednego członka - 600 zł.

Przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie na zwiększenie poszczególnych kwot świadczeń pieniężnych.

Pełną treść rozporządzenia Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej znaleźć można pod linkiem  https://bit.ly/3FFsTtT.