ROPS wykaz obrazek.jpg

Wykaz Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - I poziom referencyjny na terenie województwa pomorskiego

Na początku kwietnia 2020 r. zaczęły działać ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Placówki te zatrudniają specjalistów - psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.

Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

porada psychologiczna diagnostyczna

porada psychologiczna

sesja psychoterapii indywidualnej

sesja psychoterapii rodzinnej

sesja psychoterapii grupowej

sesja wsparcia psychospołecznego

wizyta, porada domowa lub środowiskowa.

 

Wykaz dostępny jest pod linkiem https://bit.ly/3IbdzXx.