2021_Kampania-16-DNI-Przeciw-przemocy-ze-wzgl.jpg

Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, jest od 30 lat organizowana między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Jej głównym przesłaniem jest budowanie świadomości społeczeństwa, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, natomiast odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach.


W roku bieżącym inicjatorki Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć wyznaczyły przewodni temat Kampanii "Kobietobójstwo lub zabójstwo związane z płcią kobiet”.
Podejmowana tematyka wynika z aktualnych ważnych kwestii w problematyce przemocy w kontekście krajowym, jest zbieżna z aktualnymi tendencjami i stanowi odpowiedź na potrzeby informacyjne społeczeństwa.
Do dołączenia do realizacji kampanii oraz jej promocji Niebieska Linia zachęca poprzez media społecznościowe lokalne aktywistki oraz organizacje, które na co dzień zajmują się profilaktyką przemocy oraz pomocą osobom doświadczającym przemocy.


Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi w linku poniżej oraz za pośrednictwem naszej strony na profilu społecznościowym FB.

30. światowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć » Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia&quot