LOGO GOPS.jpg

W okresie od 28 czerwca 2021r. do 30 lipca 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował warsztaty letnie dla dzieci z terenu gminy Wejherowo w sołectwach: Łężyce, Warszkowo, Gowino, Orle, Bieszkowice i Bolszewo, w których wzięło udział łącznie 83 dzieci.

Dzieci spędzały czas z wychowawcą w godzinach 9.00-14.00, każdego dnia zaplanowano różne kreatywne zajęcia, między innymi: zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, rekreacyjne, pikniki. Podczas zajęć zorganizowano spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy zwrócili dzieciom szczególną uwagę na to jak ważne jest ich bezpieczeństwo na drodze. Funkcjonariusze pokazali dzieciom także radiowóz.

Dla  uczestników warsztatów zaplanowano wizytę w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnej, w których dzieci zobaczyły jak wygląda wóz bojowy i jak na co dzień wygląda praca strażaka.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty sensoryczne, samodzielne robienie piasku kinetycznego, mydełek i slime, które dla nas poprowadzili animatorzy z firmy ENCEPENCE.

Wszyscy uczestnicy warsztatów wzięli udział w wycieczkach, które odbyły się do Parku Ewolucji w Sławutówku, do Lemur parku i parku trampolin w Rumii.