logo-header.png

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż na początku przyszłego roku ruszy kolejna edycja
programu pomocy żywnościowej (FEBŻ). Wiążę się to z wydawaniem
Państwu produktów żywnościowych otrzymanych z Banku Żywności.
Dystrybucja żywności w dalszym ciągu będzie odbywała się w
Gościcinie, ul. Wejherowska 24 (były GOPS).

W związku z powyższym osoby chętne do skorzystania z pomocy
żywnościowej proszone są o zgłaszanie pod nr telefonu: 733-492-273.
Aby otrzymać pomoc żywnościową nie można przekroczyć kryterium
dochodowego wynoszącego 1823,60 zł dla osób samotnie
gospodarujących oraz 1410,00 zł na osobę w rodzinie.

Osoby chętne mogą się zgłaszać do dnia 22.12.2023r.