205956110_162745602556846_1968009634229155197_n.jpg

Rodzice zastępczy potrzebni! Chcesz założyć rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka? Skontaktuj się lub spotkaj się w tej sprawie ze specjalistami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 279A.

Do kontaktu  zapraszają specjaliści Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR. W dyspozycji Państwa pozostają m.in. kierownik Zespołu, psycholodzy, pedagog pracownik socjalny zajmujący się szkoleniami dla kandydatów na rodziny zastępcze. Postarają się odpowiedzieć na każde Państwa pytania.

Podpowiedzą m.in. jak się przygotować do pełnienia roli rodzica zastępczego lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, jakie trzeba spełnić warunki, by uzyskać taki status. Wyjaśnią, jakie wsparcie m.in. finansowe, rzeczowe, asystenckie i psychologiczne otrzymują rodziny zastępcze.

Pracownicy Zespołu zapraszają do kontaktu telefonicznego, pod numerami: 58 672 27 02 wew. 16,21,30 oraz email: kancelaria@pcprweJherowo.pl. Do dyspozycji zainteresowanych specjaliści są także w dni powszednie (w godzinach pracy PCPR).

Pracownicy Centrum zachęcają Państwa do współpracy na rzecz dzieci wymagających wsparcia.