logo2.jpg

Komisja Europejska wydała decyzje zatwierdzającą Program Fundusze
Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 -2027 (FEPŻ), który będzie
wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznej Plus do końca 2029r.

Z pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ mogą skorzystać osoby
nieprzekraczające 235% kryterium dochodowego określonego w art.
8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 1410,00 zł na osobę w rodzinie.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy żywnościowej mogą zgłaszać
się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Szczegółowe terminy kwalifikowania osób oraz dystrybucji żywności
zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Link do strony internetowej Ministerstw Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla programu:
https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027