logo.jpg

W odpowiedzi na rosnące potrzeby osób starszych w wieku powyżej 60 lat stanowiących znaczną cześć mieszkańców naszej gminy powstał  w sołectwie Gościcino Klub Seniora, który działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Placówka mieści się w budynku za Ośrodkiem Zdrowia przy ul. Wejherowskiej 24.  

W dniu 21 września 2023r. odbyło się oficjalne otwarcie Klubu. W uroczystości tej wzięli udział seniorzy, Wójt Gminy Wejherowo Pan Przemysław Kiedrowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Wejherowie Pani Karolina Dębkowska wraz ze współpracownikami. W części oficjalnej nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.

W trakcie  uroczystego przywitania zaproszonych gości podkreślono, iż głównym celem realizowanego projektu w ramach Programu Senioralnego dla Gminy Wejherowo na lata 2022 - 2024 było stworzenie przyjaznej przestrzeni dostosowanej do potrzeb i możliwości osób starszych. Miejsca, które  sprzyjać będzie  integracji i aktywizacji społecznej. Dzięki działalności Klubu uczestnicy nabędą możliwość realizowania własnych  zainteresowań i pasji, a także skorzystania z zajęć o charakterze prozdrowotnym, edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym.

Do dyspozycji seniorów oddano świeżo odremontowane  pomieszczenia dostosowane do wieku i potrzeb osób starszych i dotkniętych niepełnosprawnością, wyposażone kompleksowo w sprzęt umożliwiający zarówno aktywny jak i bierny wypoczynek.

W ramach działalności Klubu Seniora w każdy czwartek od godziny 16:00 do 18:00 seniorzy będą mieli możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, m.in.: warsztatach plastycznych, rękodzielniczych, zajęciach ruchowych. Planuje się także cykliczne organizowanie spotkań ze specjalistami o charakterze informacyjno – edukacyjnym, które umożliwią  pogłębienie posiadanej przez seniorów wiedzy i wymianę doświadczeń  z różnych dziedzin.

Wszystkim dotychczasowym uczestnikom życzymy realizacji pasji, marzeń i zainteresowań, aby wspólnie spędzony czas przynosił wiele radości i pozytywnej energii.

Warto nadmienić, iż nowo powstały Klub jest już kolejną placówką prowadzoną w ramach działalności tut. Ośrodka, która swoją ofertę kieruje do mieszkańców Gminy Wejherowo będących w wieku powyżej 60 lat. Od roku 2019 funkcjonuje Klub Seniora w Bieszkowicach, który cieszy się sporą popularnością w środowisku lokalnym, gdzie można w sposób interesujący i efektywny spędzić czas w miłym towarzystwie.

Otwarcie Klubu Seniora w GościcinieOtwarcie Klubu Seniora w GościcinieOtwarcie Klubu Seniora w GościcinieOtwarcie Klubu Seniora w Gościcinie