za stolem.jpg

Szanowni mieszkańcy Gminy Wejherowo!

 

Przypominamy, iż w Bolszewie, ul. Szkolna 52 funkcjonuje Sklep Społeczny „Za Stołem”. Sklep jest czynny w każdy wtorek i piątek od godziny 13:00 do godziny 16:00. Klientami sklepu mogą zostać mieszkańcy gminy Wejherowo, którzy otrzymają skierowanie od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Skierowanie przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 1800,00 zł za osobę w rodzinie lub 2 328,00 zł dla osób samotnie gospodarujących. Po skierowanie mogą się również zgłaszać rodziny w kryzysie, które przekraczają kryteria dochodowe. Takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

 

Klienci będący w trudnej sytuacji nie posiadający skierowania mogą skorzystać z usług sklepu w ostatniej godzinie jego otwarcia, podpisując stosowne oświadczenie.

 

Ideą sklepu jest niemarnowanie żywności oraz nauka klientów racjonalnego robienia zakupów, dlatego też w sklepie nie płaci się pieniędzmi a punktami, otrzymanymi wraz ze skierowaniem do sklepu społecznego. Każdy produkt „kosztuje” określoną liczbę punktów.
W sklepie znajdują się artykuły spożywcze z krótkoterminową datą przydatności, pozyskane
z marketów.

 

Możliwość skorzystania ze Sklepu Społecznego jest pomocą doraźną, dlatego skierowanie można uzyskać maksymalnie trzy razy w roku. Każde skierowanie jest ważne miesiąc.

 

Osoby chcące uzyskać skierowanie  do Sklepu Społecznego proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 733-492-273