LOGO GOPS.jpg

W dniu 30 sierpnia 2023 r. odbyła się wycieczka do Zagrody Edukacyjnej w Gowinie w ramach projektu socjalnego „Czas dla rodziny” dla rodziców i dzieci objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Podczas wycieczki dzieci zwiedzały zagrodę i uczyły się oporządzania zwierząt. Dzieci miały możliwość wzięcia udziału w warsztatach rękodzieła. Po warsztatach rodziny uczestniczyły w ognisku i wspólnym spacerze.