LOGO GOPS.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie na prośbę kierownika zespołu badawczego Uczelni Korczaka Pana Mirosława Grewińskiego zaprasza do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji.

Celem badania jest m.in.  poznanie oczekiwań i doświadczeń osób, które korzystają ze wsparcia i opieki w różnych formach. Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce, tak aby osoby  wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania. 

Ankieta skierowana jest do osób w kryzysie bezdomności, starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami korzystających z usług domu pomocy społecznej, środka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego oraz usług innych instytucji, organizacji pozarządowych wspomagających w/w osoby.

 

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

 

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni. 

 

  1. Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni
  2. Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni
  3. Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy
  4. Ankieta dla wychowanków pieczy: https://pbs.pl/dus01A_piecza
  5. Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności:https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).

W razie problemów technicznych proszę kontaktować się pod adresem: dus.helpdesk@pbs.pl

 

Uczelnia Korczaka

  1. Lirowa 27 | 02-387 Warszawa

www.uczelniakorczaka.pl