MRiPS.png

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

 

W związku z możliwością składania wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

 

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystencji osobistej polegającej w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról

w rodzinie;

3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się

z otoczeniem.

Adresatami wsparcia są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
    a) o stopniu znacznym lub
    b) o stopniu umiarkowanym albo
    c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie do dnia 8 września 2023 r.,

w godzinach pracy Ośrodka:

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

84-200 Wejherowo ul. Osiedle Przyjaźni 6

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. usług pok. 106 lub 102 lub pod numerem telefonu

   58 677 64 44, 58 677 64 61 lub 533 364 447

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

Więcej informacji na temat programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024