LOGO GOPS.jpg

W okresie wakacyjnym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zorganizował warsztaty letnie dla dzieci z terenu Gminy Wejherowo. Objęliśmy opieką dzieci z 6 sołectw: Gowina, Gościcina, Łężyc, Orla, Bolszewa i Warszkowa. Dzieci wzięły udział w zajęciach kulinarnych, senso-plastycznych, technicznych, relaksacyjnych i profilaktycznych. Po raz kolejny przeprowadzono zajęcia
z pierwszej pomocy, które utrwalają tak ważne umiejętności oraz oswajają strach przed udzielaniem pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Dzieci wzięły udział w wycieczce do Portu Wojennego w Gdyni i miały możliwość zwiedzić okręt ORP. Ge. K. Płaski, który jest fregatą rakietową. Oprowadzenie przez marynarzy zakończyli zwiedzanie poczęstunkiem w mesie okrętowej. Pojechaliśmy również
do Czarogrodów w Celbowie, gdzie zabawa nie miała końca.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gowinie i Orlu oraz Pani Dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo za udostępnienie pomieszczeń i sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie warsztatów.