Informacja o przystąpieniu do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, iż w związku z dotacją w wysokości 465050,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, otrzymaną po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Pomorskim, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Wejherowo, wsparcie w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024.

Sprawowanie usług w formie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością planowane jest dla 21 osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Wejherowo, w tym:

- 13 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 w wymiarze łącznym 5400 godzin.
- 2 osoby dorosłe z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 w wymiarze łącznym 513 godzin.
- 6 dzieci  do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,  w wymiarze  
 łącznym 2160 godzin.                         
Nabór zgłoszeń do udziału w Programie prowadzony będzie od dnia 26 lutego 2024 roku do 5 marca 2024 roku. 

Dokumenty należy składać :

bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
za pośrednictwem poczty na adres jw.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o zapoznanie się z regulaminem określającym zasady naboru, uczestnictwa i realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” i treścią Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST– edycja 2024 oraz dostarczenie dokumentów:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu
Klauzula RODO – Minister
Klauzula RODO – GOPS
znajdujących się poniżej - w Plikach do pobrania.


Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie poinformują uczestników telefonicznie o zakwalifikowaniu do Programu.  

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. usług pok. 106 lub 102

Koordynator zespołu: 
58 677 64 61
k.uslugi.ps@gops-wejherowo.pl

Opiekun osoby starszej:

58 677 64 44 lub 533 364 447
usługi.ps@gops-wejherowo.pl

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

Szczegółowe informacje na temat programu oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

__Materiały dostępne do pobrania

  • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosrawnej 2022.zip Pobierz
  • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023.zip Pobierz
  • Program AOON edycja 2024.pdf Pobierz
  • Zarz. 30-2023 - regulamin AOOzN.pdf Pobierz
  • karta-zgloszenia-.docx Pobierz
  • klauzula-Rodo gops..docx Pobierz
  • klauzula-rodo-minister.docx Pobierz