GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • Zmiany godzin otwarcia Ośrodka

  Zmiany godzin otwarcia Ośrodka

  W dniu 19 kwietnia 2019. ulegają zmianie godziny otwarcia Ośrodka
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • AKCJA SPOŁECZNA "ODZYSKUJ ALIMENTY"

  AKCJA SPOŁECZNA "ODZYSKUJ ALIMENTY"

  Nie należą Ci się alimenty z Funduszu? Sprawdź, co możesz zrobić...
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • MEDIACJE

  MEDIACJE

  GOPS w Wejherowie oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez mediację
  Czytaj więcej
 • Program Stypendiów Pomostowych

  Program Stypendiów Pomostowych

  Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018 realizowanego przez FEP
  Czytaj więcej
 • TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY / ZASIŁKOWY 2018/2019

  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY / ZASIŁKOWY 2018/2019

  WAŻNE! Od 1 lipca rodziny mogą złożyć ONLINE wniosek o wszystkie świadczenia dla rodzin: 1) Świadczenie wychowawcze (Program „Rodzina 500+”); 2) Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego; 3) Specjalny zasiłek opiekuńczy; 4) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 5) Świadczenie dobry start (300 zł dla ucznia). Wnioski w tradycyjnej formie (papierowej) na nowy okres świadczeniowy / zasiłkowy przyjmowane będą od 1 sierpnia
  Czytaj więcej

 


Co to jest zespół interdyscyplinarny?

 

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu mogą też wchodzić prokuratorzy.Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2010r., nr 125, poz.842).


W skład Gminnego Zespołu Inerdyscyplinarnego w Wejherowie wchodzą:

 

 1. Ewa Zarębińska- Szczodra- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

 2. Anna Ellwart- Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

 3. Jolanta Foltman- Kierownik NZOZ "Bukowa" w Wejherowie

 4. st. asp. Adam Nastały- Naczelnik Wydziału Prewencji, Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

 5. Krzysztof Sapieha- Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych  w UG Wejherowo

 6. Andrzej Kurpiewski- kurator zawodowy, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

 7. Ewa Aldona Wensierska- Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 8. Izabela Dziuda- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wejherowie

 

     9.   Grzegorz Józefczyk- kurator zawodowy, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

 

     10. Zenon Lidzbarski- z- ca dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie

 

     11. Monika Gogolewska - psycholog GOPS

 

     12. Danuta Karmazy- z-ca przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.