GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • Zmiany godzin otwarcia Ośrodka

  Zmiany godzin otwarcia Ośrodka

  W dniu 19 kwietnia 2019. ulegają zmianie godziny otwarcia Ośrodka
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • AKCJA SPOŁECZNA "ODZYSKUJ ALIMENTY"

  AKCJA SPOŁECZNA "ODZYSKUJ ALIMENTY"

  Nie należą Ci się alimenty z Funduszu? Sprawdź, co możesz zrobić...
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • MEDIACJE

  MEDIACJE

  GOPS w Wejherowie oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez mediację
  Czytaj więcej
 • Program Stypendiów Pomostowych

  Program Stypendiów Pomostowych

  Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018 realizowanego przez FEP
  Czytaj więcej
 • TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY / ZASIŁKOWY 2018/2019

  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY / ZASIŁKOWY 2018/2019

  WAŻNE! Od 1 lipca rodziny mogą złożyć ONLINE wniosek o wszystkie świadczenia dla rodzin: 1) Świadczenie wychowawcze (Program „Rodzina 500+”); 2) Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego; 3) Specjalny zasiłek opiekuńczy; 4) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 5) Świadczenie dobry start (300 zł dla ucznia). Wnioski w tradycyjnej formie (papierowej) na nowy okres świadczeniowy / zasiłkowy przyjmowane będą od 1 sierpnia
  Czytaj więcej

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna osobiście złożyć wniosek w tej sprawie w Gminnym Ośrodku Pomocy Pomocy Społecznej

w Wejherowie przy ulicy Osiedle Przyjaźni 1b wraz z następującymi dokumentami:

 1. tytuł prawny do zajmowanego lokalu, tj. umowę najmu, akt notarialny,
 2. wyliczenie czynszu obowiązującego w miesiącu składania wniosku - wystawione przez zarządcę lub właściciela budynku,
 3. rachunki stwierdzające poniesione opłaty (dot. miesiąca, w którym składany jest wniosek) z tytułu zimnej wody, nieczystości stałych - w przypadku jeżeli wnioskodawca sam ponosi te koszty,
 4. zaświadczenie o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny osiągniętych w trzech pełnych miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku wyliczonych w następujących sposób:
  a) osoby zatrudnione na umowę:o precę, zlecenie, o dzieło tj.  przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, (chyba że zostały one już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu)
  b) emeryci lub renciści oraz osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych - odcinki ZUS lub decyzje, lub potwierdzenie wysokości otrzymywanego świadczenia na wniosku świadczenia na wniosku
  c) osoby bezrobotne - potwierdzenie na wniosku lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy stwierdzające wysokośc otrzymywanego świadczenia oraz odprowadzanej  składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  d) osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - potwierdzenie na wniosku lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy stwierdzające wysokość składki zdrowotnej
  e) osoby pobierające świadczenia z GOPS dokonują potwierdzenia na wniosku wysokości otrzymywanych świadczeń
  f) w sytuacji posiadania nieudokumentowanych dochodów lub braku dochodów - oświadczenie złożone w obecności pracownika
  g) osoby prowadzące gospodarstwo rolne - decyzję o podatku rolnym dokumentującą powierzchnię gruntów w hektarach przeliczeniowych
  h) młodzież ucząca się - zaświadczenie o wynagrodzeniu uczniowskim (praktyki), stypendia
 5. przy ponownym składaniu wniosku o dodatek - poprzednią decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub jego odmowy
 6. dowód osobisty do wglądu