GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • Zmiany godzin otwarcia Ośrodka

  Zmiany godzin otwarcia Ośrodka

  W dniu 19 kwietnia 2019. ulegają zmianie godziny otwarcia Ośrodka
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • AKCJA SPOŁECZNA "ODZYSKUJ ALIMENTY"

  AKCJA SPOŁECZNA "ODZYSKUJ ALIMENTY"

  Nie należą Ci się alimenty z Funduszu? Sprawdź, co możesz zrobić...
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • MEDIACJE

  MEDIACJE

  GOPS w Wejherowie oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez mediację
  Czytaj więcej
 • Program Stypendiów Pomostowych

  Program Stypendiów Pomostowych

  Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018 realizowanego przez FEP
  Czytaj więcej
 • TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY / ZASIŁKOWY 2018/2019

  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY / ZASIŁKOWY 2018/2019

  WAŻNE! Od 1 lipca rodziny mogą złożyć ONLINE wniosek o wszystkie świadczenia dla rodzin: 1) Świadczenie wychowawcze (Program „Rodzina 500+”); 2) Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego; 3) Specjalny zasiłek opiekuńczy; 4) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 5) Świadczenie dobry start (300 zł dla ucznia). Wnioski w tradycyjnej formie (papierowej) na nowy okres świadczeniowy / zasiłkowy przyjmowane będą od 1 sierpnia
  Czytaj więcej

    Lista instytucji współpracujących z GOPS Wejherowo

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, ul. I Brygady Pancernej WP 32
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A
 3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 4. Sąd Rejonowy w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302
 5. Samorządowe Szkoły Podstawowe gm. Wejherowo: SSP Bolszewo, SSP Gościcino, SSP Orle, SSP Gowino, SSP Nowy Dwór Wejherowski, SSP Góra
 6. Samorządowe Gimnazjum Bolszewo     
 7. Centrum Integracji w Gdyni ul. Traugutta 2
 8. MOPS Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17
 9. Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, ul. Dworcowa 14
 10. NZOZ Wejherowo „Bukowa„
 11. NZOZ Gościcino
 12. Caritas Rumia
 13. Prokuratura Rejonowa Wejherowo, ul. Hallera 9
 14. Kościoły Katolickie Dekanatu Wejherowskiego
 15. Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinne
 16. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Wejherowie
 17. Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie
 18. Urząd Marszałkowski w Gdańsku
 19. Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
 20. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wejherowie
 21. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci w Gdyni
 22. Szpital dla Nerw. i Psych. Chorych w St. Gdańskim
 23. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie
 24. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie
 25. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wejherowie
 26. Schroniska dla bezdomnych w Gdyni i Gdańsku
 27. Domy Pomocy Społecznej (w Wejherowie, Cisewiu, Strzebielinku)
 28. Zakład Energetyczny w Wejherowie
 29. Urząd Gminy w Wejherowie
 30. Sołtysi gminy Wejherowo
 31. Radni Gminy Wejherowo
 32. Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Wejherowo
 33. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.
 34. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wejherowie
 35. Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i 2 w Wejherowie   
 36. Szkoły Podstawowe i Gimnazja w Wejherowie   
 37. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rumi     
 38. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 39. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 40. Urząd Skarbowy w Wejherowie
 41. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 42. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 43. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 44. Narodowy Fundusz Zdrowia
 45. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ